Sunny Mehta

Chief Commercial Officer

Sunny Mehta został mianowany specjalistą ds. handlu i członkiem zarządu Eurowag we wrześniu 2020 roku. Sunny jest odpowiedzialny za wyznaczanie strategii wzrostu i budowanie najlepszych w swojej klasie operacji handlowych. Kieruje wszystkimi działaniami handlowymi Eurowag, w tym regionalnymi zespołami sprzedaży geograficznej, partnerstwami strategicznymi, marką, marketingiem, sukcesem klienta i operacjami sprzedaży.

Sunny ma ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie przywództwa handlowego. Wcześniej zajmował wysokie stanowiska w organizacjach blue-chip, takich jak Google i Apple, gdzie zarządzał wprowadzaniem innowacyjnych platform technologicznych w regionie EMEA. Sunny posiada dogłębną wiedzę na temat sektora technologicznego oraz doświadczenie w zakresie wprowadzania, skalowania i komercjalizacji nowych technologii w kluczowych punktach zwrotnych ewolucji, powodując sejsmiczne zmiany w normach branżowych. 

Sunny jest biegłym rewidentem i ukończył studia podyplomowe w zakresie strategii firmowej na Uniwersytecie Nottingham.