Martin Strigač

Chief Product Officer

Martin Strigač jest prezesem zarządu Sygic od stycznia 2018 roku. Dołączył do Sygic w 2015 roku jako wiceprezes ds. rozwiązań dla przedsiębiorstw z międzynarodowej firmy software'owej Asseco Central Europe, gdzie pracował w kierownictwie wyższego szczebla oraz w radach nadzorczych spółek zależnych. Ostatnio Martin objął nowo utworzone stanowisko Chief Product Officer w Komitecie Wykonawczym Eurowag. Będzie on ponosił ogólną odpowiedzialność za nasze produkty Eurowag (z wyłączeniem Energy). Martin pozostaje również na stanowisku dyrektora generalnego firmy Sygic.

Programowanie było pasją Martina od dzieciństwa. Po ukończeniu studiów z zakresu zarządzania i informatyki na Uniwersytecie w Żylinie, stopniowo zdobywał doświadczenie zawodowe i kierownicze w firmach na Słowacji i za granicą. Dzięki temu posiada kilka uznawanych na całym świecie certyfikatów zawodowych i z zakresu zarządzania.