Martin Hannsmann

Senior Vice President Chief of Staff

Martin Hannsmann to starszy wiceprezes, specjalista ds. komunikacyjnych (COS) i członek zarządu w firmie Eurowag. Dołączył do firmy w październiku 2014 roku na stanowisku dyrektora ds. jakości. W ramach funkcji COS Martin nadzoruje procedury zarządzania jakością, zapewniając funkcjonowanie odpowiednich systemów w całej firmie. Utrzymuje relacje ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami, w tym klientami, dostawcami, kierownictwem i pracownikami, wdrażając najlepsze w swojej klasie zapewnienie jakości i zapewniając efektywność dla firmy.

Wcześniej Martin spędził ponad dziesięć lat w firmie Rexam, gdzie zarządzał zakładem produkcyjnym, a następnie dołączył do SC&C Partner jako starszy konsultant, gdzie doradzał klientom w zakresie statystyki, systemów jakości i zarządzania biznesem opartym na danych. Martin uzyskał tytuł magistra w dziedzinie statystyki matematycznej i prawdopodobieństwa na Uniwersytecie Karola w Pradze.