Attila Dsupin

Senior Vice President Energy BU

Attila Dsupin dołączył do Eurowag w lipcu 2016 roku jako dyrektor ds. sprzedaży, zanim został starszym wiceprezesem ds. energii. Attila jest odpowiedzialny za wszystkie usługi energetyczne w Eurowag, umożliwiając branży CRT utrzymanie ruchu. Kluczowym elementem jego roli jest przyspieszenie przejścia na niskoemisyjność, dzięki paliwom alternatywnym, takim jak LNG i wodór, a także rozwijanie dodatkowych usług uzupełniających dla klientów z branży CRT na drogach.

Poprzednio Attila pracował w międzynarodowej grupie energetycznej MOL przez ponad dekadę, zajmując różne stanowiska, od biznesowych po finansowe. Attila przez kilka lat kierował działem controllingu Grupy, a także spędził wiele lat kierując działalnością Grupy MOL w Czechach jako dyrektor generalny.

Attila jest absolwentem węgierskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.