Czas czytania: 3 min
23.02.2017

W.A.G. jako pierwsza firma w Europie środkowej i wschodniej uzyskała licencję na wykonywanie Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej

Czeska spółka W.A.G. jest szóstą firmą w Europie, która uzyskała taką licencję Nowy system znacząco ułatwi przewoźnikom uiszczanie opłat drogowych na terenie UE Inicjatorem Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej jest Unia Europejska

Spółka W.A.G. payment solutions, znana również pod marką handlową Eurowag (EW), jako wiodący dostawca rozwiązań płatniczych dla mobilności drogowej w Europie, otrzymała z Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej uprawnienia do wykonywania Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS) na terenie Europy. W ten sposób firma stała się pierwszym podmiotem w całej Europie Środkowej i Wschodniej, z tego typu uprawnieniami.

Jak dotąd jedynie pięć firm ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej otrzymało prawo do świadczenia usługi elektronicznych opłat drogowych w ramach systemu EETS. W.A.G. jest szóstą w kolejności w Europie, która uzyskała nadawaną przez właściwe ministerstwa narodowe licencję podlegającą postanowieniom europejskiej dyrektywy nr 2004/52/EK i Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2009/750/ES. W przyszłości licencja umożliwi W.A.G. świadczenie przewoźnikom usługi uiszczania opłat drogowych za pośrednictwem tylko jednej jednostki pokładowej we wszystkich krajach włączonych do systemu EETS.

„Pomysł na zunifikowanie metod poboru myta podobał nam się od samego początku. Obecny system jest wyjątkowo niekomfortowy, ponieważ kierowca ciężarówki przewożący towary po Europie musi posiadać kilka jednostek pokładowych. Natomiast poziom obciążenia obowiązkami administracyjnymi przy rejestracji i w trakcie użytkowania pojazdu w różnych systemach opłat drogowych jest również niepotrzebnie wysoki. W kodzie genetycznym W.A.G. są innowacje i udoskonalenia, dlatego należymy do pierwszych podmiotów, które uzyskały uprawnienia do świadczenia usługi EETS i które jako jedne z nielicznych w Europie intensywnie pracują nad tym wyjątkowo trudnym projektem“ - mówi Martin Vohánka, założyciel i dyrektor generalny spółki W.A.G. payment solutions - „Dzięki uzyskaniu licencji możemy rozpocząć kontaktowanie się z poszczególnymi administratorami systemów opłat drogowych w UE, którzy są przygotowani do wprowadzenia europejskiej usługi opłaty elektronicznej“ - dodając kolejny z kroków przygotowujących wprowadzenie systemu EETS.

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS) jest inicjatywą Unii Europejskiej, której celem jest uproszczenie płatności myta dla przewoźników na terenie UE. EETS ma zmienić obecne rozwiązanie, które wymaga od przewoźników osobnej rejestracji pojazdu w każdym systemie opłat drogowych obowiązującym w Europie, a w szczególności wymaga posiadania w pojeździe kilku jednostek pokładowych jednocześnie. Celem EETS jest jedna jednostka pokładowa, która będzie akceptowana przez administratorów systemów opłat drogowych ze wszystkich krajów członkowskich UE. Obecnie w większości krajów przewoźnik musi pozyskać jednostki pokładowe od konkretnego administratora systemu opłat drogowych, natomiast w przyszłości taką jednostkę otrzyma bezpośrednio z firmy świadczącej usługę EETS.

Spółka W.A.G. już od dłuższego czasu uczestniczy w projekcie REETS (Regional European Electronic Tolling Services), który jest regionalną wersją EETS. Jego celem jest pilotażowa implementacja współpracy w pobieraniu myta w wybranych krajach europejskich. W.A.G. jest obecnie członkiem stowarzyszenia AETIS skupiającego firmy starające się o uzyskanie statusu firmy dostarczającej europejską opłatę drogową.

Informacje uzupełniające:

Firma W.A.G. payment solutions, a.s.

Spółka W.A.G. payment solutions, funkcjonująca również pod marką handlową Eurowag (EW), należy do 6 największych europejskich dostawców rozwiązań płatniczych dla mobilności drogowej. Klientami W.A.G. są profesjonalne firmy transportowe i spedycyjne oraz od niedawna również firmy posiadające flotę samochodów służbowych. Na rozwiązaniach płatniczych W.A.G. polega ponad 250 tysięcy kierowców z całej Europy. Obroty spółki w 2016 roku przekroczyły 25 miliardów Koron czeskich, a firma utrzymuje wieloletni trend wzrostowy wynoszący 25 % rocznie.

W.A.G. zostało założone w 1996 roku. Spółka ma swoją siedzibę w Pradze a swoje przedstawicielstwa regionalne posiada w Austrii, Bułgarii, Polsce, Rumunii, Serbii, Macedonii, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Turcji, Estonii, Włoszech oraz na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Ukrainie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.eurowag.com.

Większościowy udział w spółce posiada Pan Martin Vohánka, który jest założycielem spółki i nadal nią kieruje. W styczniu 2016 roku amerykańska spółka TA Associates, należąca do największych prywatnych spółek inwestycyjnych na świecie wykupiła 33% udziałów w firmie. Więcej informacji odnośnie TA Associates znajduje się na stronie internetowej: www.ta.com.