Czas czytania: 3 min
19.12.2022

Myślimy o przyszłości i odpowiedzialności społecznej. Do czego się zobowiązaliśmy?

Eurowag to szybko rozwijająca się europejska firma w dziedzinie komercyjnego transportu drogowego. Jesteśmy świadomi zwiększonej odpowiedzialności za całą branżę, jaka spoczywa na nas jako na wiodącym graczu na rynku. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zrównoważony rozwój naszej działalności.

Myślimy o przyszłości i odpowiedzialności społecznej. Do czego się zobowiązaliśmy?

Eurowag i zobowiązania CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu)

Należymy do firm świadomych swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska. Rozwojowi każdej firmy muszą towarzyszyć działania, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko i mają pozytywny wpływ na społeczność ludzką.

Cały sektor transportu przechodzi bowiem obecnie długofalową transformację, której celem jest ograniczenie negatywnego wpływu transportu osobowego i towarowego na środowisko. Przyczyniamy się do tego celu poprzez nasze własne zobowiązania w zakresie CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu).

Nie zapomnieliśmy o ESG. Co to jest?

Oprócz CSR, często można spotkać się z podobnym terminem oznaczonym skrótem ESG. ESG to skrót od angielskich terminów Environmental, Social, and Governance. ESG jest odpowiedzią na fakt, że CSR przyjmuje formę bardziej ogólnych deklaracji, które są również dobrowolnie realizowane przez poszczególne spółki. Skutkuje to wieloma wadami – problematycznymi porównaniami poszczególnych spółek lub trudność w niezależnej ocenie tego, jak odpowiedzialnie zachowują się firmy w rzeczywistości.

ESG to idea, która ma zewnętrznie zdefiniowane wskaźniki środowiskowe (E) i społeczne (S). Uzupełniają je kryteria odpowiedzialnego zarządzania spółką (G). Dzięki temu, że przedsiębiorstwa realizują swoje cele w oparciu o zewnętrznie zdefiniowane zasady, znacznie łatwiej jest wtedy ocenić i porównać realizację tych celów.

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ESG to nowa, lepsza wersja CSR, to CSR i ESG nie są pojęciami wymiennymi, a raczej komplementarnymi. Podczas gdy CSR zachowuje swój niezależny i dobrowolny charakter, przynajmniej w UE, ESG będzie stopniowo wymagany przez regulacje, w tym poprzez regularne raportowanie.

Jak zmienia się świat transportu samochodowego?

W samochodach osobowych z pewnością nie da się nie zauważyć długotrwałej presji na obniżenie emisji poprzez zastosowanie bardziej wydajnych silników spalinowych w nowych samochodach. Kolejnym krokiem będzie najprawdopodobniej całkowity zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi i przejście na elektromobilność. Choć plan zakazu sprzedaży silników spalinowych od 2035 roku został już zatwierdzony przez Parlament Europejski, to konkretne brzmienie czy daty mogą jeszcze ulec zmianie w oparciu o negocjacje pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi UE. Negocjacje są obecnie w toku.

W przypadku samochodów ciężarowych czy autobusów (poza ruchem lokalnym w parkach logistycznych czy w miastach) sytuacja nie jest tak oczywista. Będziemy raczej świadkami rozdrobnienia sektora, gdzie dominujące obecnie silniki Diesla zostaną zastąpione kilkoma alternatywnymi paliwami, czy to energią elektryczną, CNG i LNG, czy też wodorem i paliwami syntetycznymi.

Istnieją inne sposoby, aby pomóc w zmniejszeniu zużycia

Odnowienie floty to jednak sprawa na dziesięciolecia. Zużycie energii można jednak zmniejszyć natychmiast, nawet w przypadku istniejących pojazdów, poprzez bardziej efektywną jazdę i planowanie. To właśnie tutaj Eurowag może wnieść swój największy wkład. Dzięki naszemu systemowi zarządzania flotą, firmy mogą zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 20%. Telematyki nie powinno zabraknąć w żadnej firmie posiadającej flotę.

Jakie konkretne zobowiązania przyjęliśmy na siebie w ramach CSR lub ESG?

Do bardziej zrównoważonej planety chcemy się przyczynić nie tylko pośrednio, poprzez nasze usługi dla firm transportowych. Zmiany zachodzą również w naszej działalności.

  • Do 2030 roku chcemy mieć o 50% niższą emisję gazów cieplarnianych w porównaniu do 2019 roku.
  • Do 2025 roku chcemy osiągnąć 40% reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych.
  • Chcemy znaleźć się w grupie 25% firm z najlepszymi wynikami zaangażowania pracowników.
  • Co najmniej 1% naszego skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem przekazujemy na cele charytatywne.