Czas czytania: 2 min
23.03.2022

Czym jest faktoring (Eurowag Cash) i jaką korzyść może Ci przynieść?

Pragniemy zapewnić swoim klientom jak największą pomoc, w związku z czym wprowadziliśmy ofertę obejmującą kompleksowe usługi i wsparcie finansowe. Jedna z tych usług finansowych nosi nazwę faktoringu.

Czym jest faktoring (Eurowag Cash) i jaką korzyść może Ci przynieść?

Czym jest faktoring (EW Cash)?

Czym jest faktoring (EW Cash)?

Faktoring to nowoczesne narzędzie finansowe, które przyspiesza przekształcanie zaległych faktur w środki finansowe. Zapewnia w ten sposób zastrzyk gotówki przepływowi środków pieniężnych i stanowi dodatkowe źródło finansowania. Większość faktur ma termin płatności 30–120 dni. W niektórych przypadkach może to być nawet 180 dni.

Wyobraź sobie więc, że masz wspaniałą szansę otrzymać swoje pieniądze w ciągu 2 dni i jeszcze skuteczniej rozwijać działalność.

Poniżej znajduje się proste wyjaśnienie, czym jest faktoring: Ty lub Twój klient regularnie dostarczacie towary/produkty odbiorcom krajowym lub zagranicznym. Wysyłasz nam kopie faktur, a my wypłacamy Ci nawet 90% wartości faktury w ciągu 2 dni. Nasze zadanie na tym się jednak nie kończy. Zapewniamy również terminową realizację płatności, w razie potrzeby wysyłamy klientom ponaglenia, a także organizujemy windykację i wsparcie prawne. W terminie wymagalności klienci wpłacają środki na nasz rachunek bankowy, a my następnie wypłacamy Ci (czyli naszemu klientowi) pozostałe 10%.

Teraz wiesz już, czym jest faktoring. Ale jaką korzyść może przynieść Tobie?

  • Otrzymasz ocenę sytuacji finansowej swoich klientów
  • Kontrole sytuacji finansowej 3 z Twoich klientów zostaną przeprowadzone bezpłatnie. Po prostu wypełnij prosty kwestionariusz na portalu Klienta w sekcji Eurowag Cash.
  • W przypadku bankructwa klienta otrzymasz zabezpieczenie kredytu
  • Twój klient nie dowie się o przeprowadzonej przez nas ocenie jego sytuacji finansowej. Należy jednak poinformować ich o tym przed rozpoczęciem finansowania faktur.
  • Pieniądze z tytułu faktur zostaną wpłacone na rachunek bankowy Twojej firmy. Nie trzeba czekać do terminu wymagalności faktur.

Jak działa faktoring (EW Cash)?

1.       Klient występuje o faktoring (EW Cash) za pośrednictwem portalu Klienta.

2.       Firma finansowa prowadzi ocenę przedsiębiorstwa klienta i określa warunki finansowania.

3.       Klient i firma finansowa podpisują umowę o finansowanie.

4.       Klient wystawia swemu dłużnikowi fakturę za sprzedane usługi.

5.       Klient dostarcza fakturę firmie finansowej.

6.       W ciągu kilku dni następuje płatność do 90% wartości faktury.

7.       Dłużnik klienta płaci firmie finansowej Factris najpóźniej w terminie wymagalności faktury.

8.       Płatność pozostałych 10% wartości faktury następuje po odliczeniu opłaty za finansowanie.