Karštoji linija

Eurowag parama

Mūsų bendrovės tikslas nėra vien siekti pelno. Suvokiame plačią verslo poveikį žmonių visuomenei, todėl viena iš mūsų filosofijų yra parama socialiai remtiniems. Atsižvelgiant į aktualiausias mūsų dienų problemas, W.A.G. kryptingai ir reguliariai suteikia finansinę pagalbą konkrečių projektų įgyvendinimui ir labdaringai veiklai.

Finansiškai remiame visų pirma programas, skirtas kovai su korupcija, projektus, skatinančius skaidrų verslą ir pilietinės visuomenės pažangą. Kita mūsų paramos kryptis yra beglobių vaikų edukacija ir finansinė parama šeimoms, praradusioms tėvą jam atliekant vairuotojo darbą.

Rėmėme šiuos projektus ir asociacijas:

yourchance o.p.s.

„Začni správně” („Pradėk teisingai “) – projekto tikslas padėti jauniems žmonėms, kurie palieka našlaičių namus, suteikiant jiems individualią pagalbą ir mentorystę integruojantis į kasdienį gyvenimą.

Cesta domů (Kelias namo)

Asociacija suteikia profesionalią priežiūrą mirtinai sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems, vykdo namų slaugą ir konsultacines paslaugas nepagydomomis ligomis sergantiems asmenims bei jų šeimoms, siekia pagerinti priežiūrą žmonių, esančių ties mirties riba.

Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. (Lata – programa jaunimui ir šeimoms)

Asociacijos apmokytų savanorių, ir ypač su bendraamžių, pagalba padeda jauniems žmonėms, susidoroti su nepalankiomis ar gyvybei pavojingomis situacijomis ir ūgdo jų savarankiškumą.

Nadace TruckHelp (Fondas TruckHelp)

Fondas remia šeimas, kurios prarado savo tėvą jam atliekant profesionalaus vairuotojo darbą.

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s. (Asociacija Tėvynės tėvas Karolis IV)

Projekto „Živá historie do škol” („Gyvoji istorija mokyklose") - tikslas yra skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą istoriniu Karolio IV laikotarpiu ir giliau susipažinti su šio monarcho pėdsaku Europos istorijai.

Učená společnost České republiky (Čekijos respublikos mokslinė visuomenė)

Žymių mokslininkų pilietinė asociacija, kurios tikslas yra skatinti laisvą mokslo plėtrą, norą siekti naujų žinių ir besimėgaujanti jomis, skleisti mokslo žinias plačiojoje visuomenėje, remti švietimo vystymąsi bei kūrybinę, racionalią ir socialiai atsakingą atmosferą Čekijos respublikoje.

Innoversity

Studentų bendruomenė, kuri rengia konkursus, remiančius verslą pradedančius studentus.

Kverulant

Organizacija, kuri siekia gerinti viešąjį administravimą ir padeda išspręsti atvejus, kai piliečiai tapo neteisingumo objektais.

 

 

Be šių organizacijų ir projektų bendovė W.A.G. remia sporto ir kultūros veiklą. Mes taip pat norėtume paprašyti suteikti paramą minėtoms ne pelno organizacijoms ir fondų subjektams – padėti žmonėms, kurie atsiduria sudėtingose situacijose ir prisidėti prie teigiamų pokyčių mūsų visuomenėje.