Povinné I havarijní pojištění s možností ušetřit až 30 %!

Pojistěte své kamiony s námi a ušetřete NA POVINNÉM RUČENÍ I HAVARIJNÍM POJIŠTĚNÍ AŽ 30 % Chápeme, že kamion je váš výrobní nástroj. I proto si vyžádejte nabídku se skvělými cenami povinného ručení.

BASIC

od 43 500

asistenční služby při:

  • poruše
  • nehodě

STANDARD

od 50 700

asistenční služby při:

  • poruše
  • nehodě

PREMIUM

od 63 000

asistenční služby při:

  • poruše
  • nehodě

ROZSAH SLUŽEB BASIC

Asistenční služby při nehodě.

Rozsah asistenčních služeb Území ČR Území Evropy mimo ČR
1 Služba dispečinku Bez limitu Bez limitu
2 Administrativně-právní asistence Bez limitu Bez limitu
3 Práce mechanika 10 000 Kč 30 000 Kč
4 Odtah 10 000 Kč 30 000 Kč
5 Vyproštění vozidla 10 000 Kč 30 000 Kč
6 Oprava vozidla v servisu Ne Ne
7 Nařízený odtah (nutné kontaktovat asistenční službu) Ne 10 000 Kč
8 Přeložení nákladu Ne Ne
9 Uložení vozidla (parkovné) Ne 4 dny
10 Repatriace vozidla Ne 15 000 Kč
11 Seštrotování vozidla Ne Ne
12 Náhradní vozidlo, nebo Ne Ne
13 Náhradní ubytování, nebo Ne 3 noci do 1 500 Kč na osobu/noc
14 Náhradní doprava Ne vlak, autobus, letadlo do 5 000 Kč na osobu
15 Místní doprava (do autoservisu, na nádraží atp.) Bez limitu Bez limitu
16 Doprava do servisu Bez limitu Bez limitu
17 Drobné závady
17a Defekt pneumatiky 5 000 Kč 15 000 Kč
17b Vybití akumulátoru 5 000 Kč 15 000 Kč
17c Záměna či doplnění paliva 5 000 Kč 15 000 Kč
17d Zabouchnutí či ztráta klíčů 5 000 Kč 15 000 Kč

ROZSAH SLUŽEB STANDARD

Asistenční služby při poruše a nehodě.

Rozsah asistenčních služeb Území ČR Území Evropy mimo ČR
1 Služba dispečinku Bez limitu Bez limitu
2 Administrativně-právní asistence Bez limitu Bez limitu
3 Práce mechanika 10 000 Kč 30 000 Kč
4 Odtah 10 000 Kč 30 000 Kč
5 Vyproštění vozidla 10 000 Kč 30 000 Kč
6 Oprava vozidla v servisu Ne Ne
7 Nařízený odtah (nutné kontaktovat asistenční službu) Ne 10 000 Kč
8 Přeložení nákladu Ne Ne
9 Uložení vozidla (parkovné) Ne 4 dny
10 Repatriace vozidla Ne 15 000 Kč
11 Seštrotování vozidla Ne Ne
12 Náhradní vozidlo, nebo Ne Ne
13 Náhradní ubytování, nebo Ne 3 noci do 1 500 Kč na osobu/noc
14 Náhradní doprava Ne vlak, autobus, letadlo do 5 000 Kč na osobu
15 Místní doprava (do autoservisu, na nádraží atp.) Bez limitu Bez limitu
16 Doprava do servisu Bez limitu Bez limitu
17 Drobné závady
17a Defekt pneumatiky 5 000 Kč 15 000 Kč
17b Vybití akumulátoru 5 000 Kč 15 000 Kč
17c Záměna či doplnění paliva 5 000 Kč 15 000 Kč
17d Zabouchnutí či ztráta klíčů 5 000 Kč 15 000 Kč

ROZSAH SLUŽEB PREMIUM

Asistenční služby při poruše a nehodě.

Rozsah asistenčních služeb Území ČR Území Evropy mimo ČR
HAVÁRIE / PORUCHA / ŽIVEL / ODCIZENÍ JEHO ČÁSTI NEPOJÍZDNÉ
/ POŠKOZENÍ ZVÍŘETEM / STŘET SE ZVÍŘETEM / OPRAVA / ODTAH / ÚSCHOVA
Příjezd a odjezd asistenční služby, oprava na místě asistenční službou s výjimkou náhradních dílů bez finančních limitů bez finančních limitů
Vyproštění a manipulace s vozidlem bez finančních limitů bez finančních limitů
Odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího servisu nebo v případě současného sjednání asist. PLUS odtah do jiného místa, které si určí oprávněná osoba, v případě, že opravna určená smluvím partnerem nebude schopná vozidlo zprovoznit do 8 hodin od vyžádání asist. služby bez finančních limitů bez finančních limitů
Ubytování v hotelu nebo doprava do místa bydliště v případě nemožnosti opravy do 8 hodin o volbě rozhoduje smluvní partner 2 000 Kč/noc/osobu, max. 6 noci 2 000 Kč/noc/osobu, max. 6 noci
Úschova nepojízdného vozidla v případě nemožnosti zprovoznění ze strany opravce do 8 hodin od vyžádání asist. služby 6 dnů, 500 Kč voz. do 3,5t/(750 Kč vozidla nad 3,5t)/den 6 dnů, 500 Kč voz. do 3,5t/(2 000 Kč vozidla nad 3,5t)/den
POKRAČOVÁNÍ V CESTĚ
NÁHRADNÍ VOZIDLO o volbě a způsobu dostupnosti náhradního automobilu rozhoduje smluvní partner - -
Porucha/havárie/živel/vandalismus/poškození zvířetem nebo následkem střetu se zvířetem, odcizení jeho části nepojízdný nebo odcizení vozidla – voz. do 3,5t, podmínka neschopnost zprovoznění vozidla smluvním partnerem do 8 hodin od vyžádání asist. služby Ne -
Doprava řidiče do autopůjčovny a zapůjčení náhradního vozidla nad 3,5t Ne Bez limitu (pouze vozidla nad. 3,5t) nelze-li zprovoznit do 2 dnů od vyžádání asist. služby
Přeložení nákladu na náhradní vozidlo nad 3,5t Bez limitu (pouze vozidla nad. 3,5t) nelze-li zprovoznit do 2 dnů od vyžádání asist. služby
OSTATNÍ SLUŽBY
Odtah druhého účastníka dopravní nehody Org Org
Defekt pneu – zprovoznění vozidla asist. službou nebo odtah do servisu bez finančních limitů bez finančních limitů
Vybití baterie – zprovoznění vozidla asist. službou nebo dotah do servisu bez finančních limitů bez finančních limitů
Nedostatek / záměna paliva – zprovoznění vozidla asist. službou nebo dotah do servisu bez finančních limitů bez finančních limitů
Doprava řidiče za účelem vyzvednutí opraveného vozidla z opravny v případě, že nebude oprava dokončena do 8 hodin od vyžádání asist. služby bez finančních limitů bez finančních limitů
Odvoz členů posádky do místa jejich bydliště nebo jiného společného a maximálně stejně vzdáleného místa bez finančních limitů bez finančních limitů
Zabouchnutí, odcizení, ztráta, poškození klíčů nebo zámků – zprovoznění vozidla asistenční službou nebo odtah do servisu bez finančních limitů bez finančních limitů
Zajištění náhradního řidiče v případě úrazu, hospitalizace, ztráta nebo zničení zdrav. pomůcek bez finančních limitů bez finančních limitů
Finanční tíseň – zprostředkování úhrady opravy vozidla Ne Ano

Vysvětlivky: ANO = služba je poskytována. Finanční částka = služba je hrazena do stanoveného limitu. ORG = služba je pouze organizována. NE = služba není poskytována

Pokud je k vozidlu sjednáno pojištění asistence PLUS a současně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo havarijní pojištění, limity pojistného plnění vyjádřené finanční částkou se sčítají

Mám zájem o pojištení Standard

Vyplňte údaje o vaší firmě a my vám připravíme nabídku pojištění přesně na míru.
blogy