EUROWAG JE PRVNÍM POSKYTOVATELEM MÝTNÝCH SLUŽEB, KTERÝ ZAHÁJIL PŘEDBĚŽNOU REGISTRACI DO NOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ MÝTO

Eurowag převezme administrativní břemeno spojené s registrací všech vozidel and 3,5 tuny do nového systému ČESKÉ MÝTO

Předběžná registrace je otevřena všem zájemcům z řad společností podnikajících v silniční dopravě

DATE: 24/05/2019
Praha, Česká republika

EUROWAG, nejrychleji rostoucí evropský poskytovatel řešení pro silniční dopravu, oficiálně spustil předběžnou registraci do nového mýtného systému ČESKÉ MÝTO pro své zákazníky i pro ostatní zájemce.

Povinnost registrace v novém systému platí pro všechna vozidla nad 3,5 tuny. Kromě toho je nutné vybavit vozidla novou palubní jednotkou (OBU). Předběžná registrace zákazníkům zaručí, že za ně EUROWAG vyřídí veškerou administrativu a ulehčí jim tak přechod do nového systému.

“Zcela určitě půjde o časově náročný proces spojený s mnoha administrativními povinnostmi ze strany společností podnikajících v silniční dopravě. A právě proto nabízíme zákazníkům naše unikátní know-how založené na dlouhodobé a hluboké znalosti českého trhu, z nějž jsme během let úspěšně expandovali do celé Evropy. EUROWAG je připraven převzít kompletní administrativní zátěž, kterou přechod na nový mýtný systém zákazníkům přináší, a celý proces učinit maximálně bezbolestným”, říká Martin Vohánka, generální ředitel EUROWAG Group.

“Všem našim zákazníkům i všem společnostem, jejichž přepravní trasy vedou přes Českou republiku, doporučujeme se předběžně registrovat co nejdříve. Registrace jim zajistí jak přednostní dodání nově požadovaných palubních jednotek (OBU), tak i veškerou administrativní pomoc a podporu z naší strany”, dodává Launois, Managing Director Toll ve společnosti EUROWAG. “Jednoduchý formulář pro předběžnou registraci je otevřen všem zájemcům a najdou ho na stránkách společnosti EUROWAG. Vyplnění formuláře zabere zhruba minutu”, uzavírá Bruno Lanois.

Pro vice informací navštivte clients.eurowag.com.

 

  • 25
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

blogy