Infoliin

Eurowag toetab

Meie firma ei keskendu ainult kasumi teenimisele. Me oleme teadlikud ettevõtete laiemast rollist ühiskonnas ning seetõttu on meie filosoofia lahutamatu osa ka abivajajate aitamine. Arvestades seda, millised on tänase päeva kõige põletavamad probleemid, eraldab W.A.G. sihipäraselt ja regulaarselt vahendeid mitme spetsiifilise projekti ja heategevusliku algatuse toetamiseks.

Me toetame rahaliselt korruptsioonivastaseid programme, läbipaistva ettevõtluse eest võitlevaid projekte ja kodanikuühiskonna arengut. Teine suund on kodututele lastele mõeldud õppeprogrammid ja nende perede rahaline toetamine, kelle kutselisest autojuhist isa on hukkunud tööd tehes.

Meilt on toetust on saanud järgmised projektid ja ühendused:

yourchance o.p.s.

Projekt „Začni správně“ („Alusta õigesti“) – suunatud lastekodust lahkuvate noorte aitamisele ning pakub individuaalset tuge tavapärase eluga kohanemisel ja mentorlust.

Cesta domů (Tee koju)

Ühendus pakub profesionaalset abi, hooldusravi ja nõuandlat haigete inimestele elutee lõpul ja nende lähedastele ning aitab kaasa ühiskondlikele muutustele eesmärgiga parandada hoolitsust inimeste eest nende elutee lõpul.

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. (Lata – programmid noorte ja perede jaoks)

Ühendus, mis pakub väljaõppinud vabatahtlike kaudu noortele eelkõige eakaaslaste tuge, mille kaudu aitab ta neil tulla toime ebasoodsate või isegi ohtlike elusituatsioonidega ning suurendab nende iseseisvust.

Nadace TruckHelp (Fond TruckHelp)

Fond toetab peresid, kelle kutselisest autojuhist isa on hukkunud tööd tehes.

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s. (Ühendus Kodumaa isa Karel IV)

Projekti „Živá historie do škol“ („Elav ajalugu koolidesse“) eesmärk on äratada lastes ja noortes huvi Karel IV valitsemisaja vastu ning tutvustada neile sügavamalt selle Euroopa mõõtu valitseja pärandit.

Učená společnost České republiky (Tšehhi Vabariigi õpetlaste ühendus)

Silmapaistvate teadlaste kodanikuühendus, mille eesmärk on innustada teadusega tegelema, äratada soovi teadmiste järele ja oskust neist rõõmu tunda, teavitada avalikkust teaduslikest avastustest, toetada haridustaseme tõstmist ning loovat, ratsionaalset ja inimlikult vastutustundlikku kliimat Tšehhi Vabariigis.

Innoversity

Tudengiühendus, mis korraldab tudengite iduettevõtete konkursse.

Kverulant

Organisatsioon, mis püüab täiustada avaliku halduse toimimist ja aitab lahendada kaasuseid, milles kodanikud on sattunud ebaõigluse objektiks.

 

 

Lisaks neile organisatsioonidele toetab äriühing W.A.G. ka mitmesuguseid kultuuri- ja spordiüritusi. Palume ka teil aidata eespool nimetatud vabaühendusi ja fonde – nii aitate te raskesse olukorda sattunud inimesi ja annate oma panuse positiivsetesse muutustesse meie ühiskonnas.