Den v Credit Risk

Mezi oddělení, u kterých si člověk zvenčí nebude moc schopný představit o co jde, rozhodně patří oddělení Credit Risk.
Základ práce kolegů tkví ve schvalování nových zákazníků a navyšování limitů u stávajících. Požadavky si ze systému kreditní analytikové vyzobávají podle zemí, které mají na starosti.
Schvalování nových zákazníků je vlastně analýza, při které se vyhodnocují výkazy, stahují reporty, hledají informace a na závěr se posoudí, zda-li limit bude upsán, v jaké výši, a s jakým zajištěním. V případě nesrovnalostí je nezbytné zjistit další detaily od obchodníků.
V účetním systému NAV16 kolegové kontrolují zákazníky, kteří jsou přes limit. Ti jsou přes limit ze dvou důvodů - nezaplatili fakturu či mají nedostatečný limit. V prvém případě pak tento problém řeší jiné oddělení, a to oddělení Early Money Collection. V případě druhém se nastaví nový dočasný limit a je potřeba si potvrdit s obchodníky a oddělením Money Collection, jestli je toto navýšení limitu potřeba trvale. Běžná praxe je i to, že zákazník s námi rozšíří spolupráci či zakoupí další vozidla, kdy ale požadavek na změnu limitu přichází od obchodníka.
Další agendou je emailová komunikace. Kolegové dostávají monitoring s externími reporty, které musí zpracovat a vyhodnotit. A opět se vrátíme k limitům - některé reporty obsahují výkazy, které jsou potřeba pro přehodnocení zákazníků a jejich limitů. Každý zákazník musí být jednou ročně přehodnocen. I přehodnocování je v kompetencích Credit risku a je nejnáročnější v posledním čtvrtletí roku. Při přehodnocení zákazníka může nastat situace, kdy neprojde interní analýzou a je potřeba dozajištění a to buď složením depozitu, bankovní garancí na limit, případně zástavou vozidel či nemovitostí.
Ne vždy jde vše, jak má a i zákazník se může dostat do nesnází, což může vést k tomu, že přestane platit za naše služby. V tomto případě je potřeba rozhodnout o dalším postupu. Kreditní analytici pak úzce komunikují s oddělením Early Money Collection a samozřejmě s obchodníkem. Všichni se snaží najít řešení nejpřijatelnější pro obě strany. Může to být určitý režim splácení pohledávek až řízený exit a ukončení spolupráce.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

blogy