Marketingový souhlas

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

KOMU DÁVÁTE SOUHLAS?

Souhlas se zpracováním osobních údajů dáváte společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. (Id. č. 264 15 623) a všem ostatním členům W.A.G. Group. Jedná se obzvláště o společnosti W.A.G. Issuing Services, a.s. (Id. č. 050 21 910), Princip a.s. (Id. č. 416 90 311), HI Sfotware a.s. (Id. č. 032 26 140) a další společnosti uvedené na aktuálním seznamu, který je dostupný na webových stránkách www.eurowag.com.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT?

Mezi informace, které budeme zpracovávat, patří vaše osobní identifikační údaje, kontaktní údaje, podrobnosti ohledně vaší solventnosti a důvěryhodnosti, detaily týkající se toho, jakým způsobem využíváte služby poskytované W.A.G. Group, geolokační informace a informace z takzvaných cookies.

JAK BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVAT?

Dáváte souhlas ke sdílení vašich osobních dat v rámci W.A.G. Group a k jejich použití za účelem kontaktování pro marketingové výzkumy a obchodní komunikace, obzvláště co se týče propagace a nabídek zboží a služeb od W.A.G. Group, případně našich obchodních partnerů. Dáváte také souhlas s tím, že budeme vaše informace sbírat a analyzovat, a to jak manuálně tak automatizovanými způsoby, abychom lépe porozuměli vašim potřebám. Rádi bychom vás kontaktovali prostřednictvím e-mailů, textových zpráv, telefonického hovoru, klientské sekce na webových stránkách provozovaných členy W.A.G. Group, mobilních aplikací, standardní pošty či osobně prostřednictvím našich obchodních zástupců.

NA JAK DLOUHO NÁM TOTO POVOLENÍ DÁVÁTE?

Vaše osobní údaje budeme používat 1 rok od okamžiku, kdy nám udělíte povolení. Pokud jste (či se stanete) klientem kteréhokoli ze členů W.A.G. Group, budeme vaše osobní data využívat po celou dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let ode dne, kdy byl poslední smluvní vztah mezi vámi a některým ze členů W.A.G. Group ukončen. Vaše svolení je dobrovolné a můžete jej kdykoli odebrat (úplně či částečně) buď tím, že zrušíte odběr e-mailových komunikací, odpovíte na kteroukoli naši textovou zprávu a do textu odpovědi vepíšete patřičné instrukce, nebo jakýmkoli dalším způsobem popsaným v dokumentu “Zásady na ochranu soukromí a osobních údajů”. Tyto zásady jsou přístupné na webových stránkách www.eurowag.com a kromě obecných informací o zpracování osobních údajů obsahují také seznam a vysvětlení všech vašich práv týkajících se osobních údajů.