Udržitelnost

Budování udržitelné budoucnosti pro naše odvětví, zákazníky, komunity a společnost.

Udržitelnost

Martin Vohánka, Founder & CEO:

„Výrazného, nezlomného a dlouhodobého růstu můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud se udržíme v čele odvětví komerční silniční přepravy, které aktuálně prochází transformací a klade si za cíl stát se efektivnějším, dekarbonizovaným a sociálně odpovědným odvětvím."

Naše strategie

Naše odvětví

Usilujeme o vybudování platformy, která umožní lepší propojení v rámci celého odvětví, zvýší přístup k řešením v oblasti čisté – nízkouhlíkové – mobility a sníží emise v rámci celého hodnotového řetězce v odvětví komerční silniční přepravy.

Naši zákazníci

Naším cílem je podat zákazníkům ze segmentu malých a středních firem pomocnou ruku při jejich přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost a pomoci jim – jako vlastníkům firem – na jejich cestě k prosperitě. Naší prioritou je pomoci zákazníkům zlepšit provozní efektivitu, snížit emise a rovněž přispět k jejich spokojenosti a obchodnímu úspěchu.

Naše společnost, spolupracovníci a komunity

Usilujeme o dosažení maximálně odpovědných obchodních standardů v rámci prosperující, inkluzivní kultury. Naší prioritou je snížení našich přímých emisí, realizace ambiciózní strategie diverzity a zajištění pozitivního dopadu na naše komunity.

Naše závazky a cíle

Naše závazky a cíle v oblasti trvalé udržitelnosti se zaměřují na tři hlavní oblasti:
Odpovědné podnikání
Odpovědné podnikání
Vedoucí pozice v odvětví
Vedoucí pozice v odvětví
Transformace odvětví
Transformace odvětví

Naše závazky zahrnují:

  • Cíl v oblasti snižování uhlíkové stopy spočívající ve snížení emisí z našich vlastních provozů (přímé a nepřímé emise) do roku 2030 o 50 % v porovnání s rokem 2019.
  • Cíl v oblasti diverzity, rovných příležitostí a inkluze, kterým je dosažení 40% zastoupení žen na vedoucích pozicích do roku 2025 v porovnání s rokem 2021.
  • Umístit se s naším skóre angažovanosti zaměstnanců mezi 25 procenty nejlepších evropských technologických společností.
  • Pokračující závazek v podobě každoročního poskytování 1 % konsolidovaného zisku před zdaněním na charitativní účely v rámci Evropy.

I nadále pokračujeme v začleňování trvalé udržitelnosti do naší základní obchodní činnosti a rovněž ve zdokonalování a rozšiřování řešení, která našim zákazníkům pomohou růst a být konkurenceschopní, získat přístup k lepším obchodním příležitostem v odvětví a přejít na nízkouhlíkový provoz.

Udržitelná řešení v oblasti mobility

V souladu s naším závazkem, který se zaměřuje na usnadnění a podporu energetické transformace v sektoru komerční silniční přepravy, usilujeme o využití služeb naší platformy v oblasti mobility a plateb k urychlení přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost v sektoru komerční silniční přepravy. Více informací o produktech, technologii a řešeních, které jsou součástí našeho portfolia, najdete pod níže uvedenými odkazy:

Sustainability Report

V roce 2021 se naše firma stala veřejně obchodovanou společností na londýnské burze cenných papírů a v rámci našich ročních uzávěrek a výkazů podáváme zprávy o naší výkonnosti v oblasti ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti a správy a řízení společnosti.  V rámci formalizace naší strategie týkající se udržitelného investování (ESG) stanovíme jak kvantitativní, tak kvalitativní klíčové ukazatele výkonnosti, abychom byli schopni měřit plnění našich cílů, společně s některými dalšími klíčovými ukazateli výkonnosti v raných fázích vývoje.

Další informace o naší výkonnosti v oblasti trvalé udržitelnosti najdete v naší Výroční zprávě za rok 2021 a v souvisejících dokumentech na našich webových stránkách v sekci Investor Relations. Ta zahrnuje dokumenty:

  • Výroční zpráva
  • Metodologie reportu o trvalé udržitelnosti
  • Metriky a klíčové ukazatele výkonu v oblasti udržitelného investování (ESG)