Martin Hannsmann

Senior Vice President Chief of Staff

Martin Hannsmann je Senior Vice President, Chief of Staff a člen představenstva společnosti Eurowag. Do společnosti nastoupil v říjnu 2014 na pozici Chief Quality Officer. V roli Chief of Staff Martin dohlíží na postupy řízení kvality a zajišťuje, aby byly v celé společnosti zavedeny odpovídající systémy. Udržuje vztahy se všemi klíčovými zainteresovanými stranami včetně zákazníků, dodavatelů, vedení a zaměstnanců, zavádí nejlepší zajištění kvality ve své třídě a zajišťuje efektivitu podniku.

Předtím Martin pracoval více než deset let ve společnosti Rexam, kde řídil závod, a poté nastoupil do společnosti SC&C Partner jako Senior Consultant, kde poskytoval klientům poradenství v oblasti statistiky, systémů kvality a řízení podniku na základě dat. Martin získal magisterský titul v oboru matematická statistika a pravděpodobnost na Karlově univerzitě v Praze.