Kristi Ansberg

Chief People Officer

Kristi Ansberg nastoupila do společnosti Eurowag v lednu 2020 jako Senior Vice President People & Culture. Úkolem Kristi je poskytovat podporu podniku, budovat systémy a strategie pro lidi, které umožní společnosti transformovat se, rozšiřovat se a dosahovat svých vizí. Její tým zajišťuje, aby organizace postupovala v oblasti rozvoje talentů a vedoucích pracovníků, strategií získávání a udržení talentů a integrace talentů po fúzi, přičemž v centru všech činností oddělení Lidé zůstává rozmanitost a inkluze.

Kristi má více než 15 let zkušeností s řízením HR v technologických a fintech organizacích, a to jak soukromých, tak veřejně obchodovaných. Do společnosti Eurowag přišla ze společnosti Playtech plc, kde působila jako head of HR. Kristi pracovala také ve společnostech EveryPay a Cash On Go na manažerských pozicích v oblasti HR. Získala titul MBA na University of Tartu, Estonsko.