Ivan Jakúbek

Chief Strategy Officer

Ivan je Chief Strategy Officer skupiny a do této funkce byl jmenován v červenci 2021. Ivan předtím od dubna 2017 do července 2021 zastával funkci Group’s Chief Corporate Development. Před nástupem do skupiny působil Ivan jako viceprezident středoevropské private equity skupiny Enterprise Investors, kam nastoupil v srpnu 2005. V rámci této funkce získal Ivan rozsáhlé zkušenosti s vedením rychle rostoucích podniků v globálním měřítku. Zastával pozici Non-Executive Director ve společnosti AVG Technologies (později převzaté společností AVAST), tehdy kótované na newyorské burze cenných papírů, a byl členem dozorčí rady společnosti Kofola, výrobce nealkoholických nápojů kótovaného na pražské burze, a společnosti STD Donivo, přední středoevropské společnosti zabývající se mezinárodní nákladní a přepravní dopravou. Před nástupem do Enterprise Investors pracoval Ivan jako spolupracovník v oblasti podnikových financí ve společnosti Deloitte.

Ivan získal magisterský titul v oboru Finance, bankovnictví a investice na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Ivan absolvoval manažerské kurzy v oblasti vedení a produktového managementu na University of California v Berkeley (Haas School of Business) a na London Business School.

Ivan je držitelem kvalifikace ACCA a členem Association of Chartered Certified Accountants.