Attila Dsupin

Senior Vice President Energy BU

Attila Dsupin nastoupil do společnosti Eurowag v červenci 2016 jako Sales Director a poté se stal Senior Vice President, Energy BU. Attila je ve společnosti Eurowag zodpovědný za veškeré energetické služby, které umožňují CRT průmyslu pokračovat v cestě. Klíčovým prvkem jeho role je urychlení přechodu na nízkouhlíkové technologie s využitím alternativních paliv, jako je LNG a vodík. Stejně jako posilování dalších doplňkových služeb pro zákazníky CRT na cestách.

Předtím Attila pracoval více než deset let v mezinárodní energetické skupině MOL na různých pozicích, od obchodní po finanční. Attila několik let vedl funkci controllingu skupiny a několik let řídil činnost skupiny MOL v České republice jako CEO.

Attila vystudoval University of Economics v Maďarsku.