Information memorandum

KAS YRA DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Paslaugos teikėjas W.A.G. payment solutions, a.s., registracijos adresas Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Prague 4, Čekija, IČ: 264 15 623 (toliau – EUROWAG),

Paslaugos pavėjas FACTRIS HOLDING BV, ID Nr. KvK 66168058, registracijos adresas Funepark 1C, 1018 AK, Amsterdam, Nyderlandai ir UAB „Factris LT1“, registracijos adresas Vokiečių g. 26, Vilnius, Lietuva, LT-01130 (abu toliau – FACTRIS) yra Jūsų duomenų tvarkytojai.

Mes renkame ir perduodame Jūsų duomenis dėl šių priežasčių:

duomenų tvarkymas yra būtinas, laikantis teisinių įsipareigojimų, kurie yra taikomi EUROWAG ir FACTRIS, pvz., AML ir KYC patikrinimai;

duomenų tvarkymas yra būtinas vykdant faktoringo paslaugų teikimo sutartį;

duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant EUROWAG ir FACTRIS teisėtų interesų, norint patenkinti patikimumo patikrinimų reikalavimus. Ši pareiga taikoma abiem duomenų valdytojams – EUROWAG ir FACTRIS

KOKIUS DUOMENIS / DOKUMENTUS TVARKOME?

Dokumentus, informaciją ir tokius asmens duomenis: Jūsų įmonės pavadinimas, įmonės kodas, galima kontaktinė informacija, kontaktinis asmuo, telefono numeris ir el. paštas; taip pat verslo informaciją: veiklos aprašymas, apimtis ir priežastis, reikiamas finansavimas, balansas, pelno (nuostolio) ataskaitos ir Jūsų vidinis kreditingumo įvertinimas, kurį atlieka EUROWAG.

KAIP BUS TVARKOMI ŠIE DUOMENYS / DOKUMENTAI?

Jie bus perduoti Jūsų vardu ir nuolat bendrinami su FACTRIS. Esant griežtam būtinumui, šie duomenys daugiausia bus bendrinami remiantis vieno iš duomenų valdytojų teisėtais interesais. FACTRIS privalės turėti prieigą prie Jūsų duomenų, kad galėtų atlikti privalomus teisinius patikrinimus, susisiekti su Jumis arba sudaryti sutartį. EUROWAG kreipsis į FACTRIS dėl duomenų, ypač patikimumo ir greitajam patikrinimams atlikti, kad sužinotų, ar faktoringo paslaugos buvo suteiktos tinkamai.

KODĖL DUOMENYS PERDUODAMI FACTRIS?

FACTRIS finansavimui gauti (reikiamai faktoringo sutarčiai patvirtinti ir sudaryti). FACTRIS tokiu būdu perduotus asmens duomenis tvarko kaip duomenų tvarkytojas ir veikia kaip duomenų valdytojas pagal galiojančius ir taikomus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Sužinokite daugiau apie tai, kaip FACTRIS tvarko Jūsų duomenis ir kaip pasinaudoti savo teisėmis, paspaudę nuorodą Privatumo politika Factris.

EUROWAG PRIVATUMO POLITIKOS PAREIŠKIMAS

Daugiau apie tai, kaip EUROWAG tvarko Jūsų asmens duomenis, galite sužinoti paspaudę nuorodą Privatumas ir privatumo politika. Šias taisykles galima rasti svetainėje www.eurowag.com, kur be bendros informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateiktos ir gairės, kaip įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises.