Co řeší Compliance oddělení?

GDPR sem a GDPR tam. V poslední době slovo, které se skloňovalo ve všech pádech. A jestli dosud nevíte, jaké oddělení má GDPR na starosti, tak vězte, že u nás je to oddělení Compliance. A na zoubek Compliance se teď podíváme trochu blíže. Pojem Compliance si můžeme představit jako nařízení, která zajišťují, aby byly pokud možno co nejvíce dodrženy pravidla stanovená právními předpisy. Nezní to jako zbytečnost, že? Společnost, která oddělení Compliance nemá, čelí rizikům pokut, zákazům a co hůře možné ztrátě reputace či dokonce možné trestné odpovědnosti společnosti či zaměstnanců.
Co ve světle výše zmíněného tedy oddělení Compliance dělá? Analýzy právních požadavků, definování specifických vnitřních pravidel a následné vyhodnocení jejich implementace, je kontaktním oddělením pro úřady, provádí školení a kontroly a v neposlední řadě vyšetřuje a řeší individuální prohřešky proti Compliance jako je například ochrana osobních údajů. Oddělení Compliance je tu nejen pro Top Management, ale i pro ostatní oddělení společnosti, dokonce pro každého zaměstnance, či pro externí whistleblowery.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

blogy