Hotline

Chráníme Vaše údaje

Dle ustanovení zákona č. 101/2000 SB., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů nám poskytujete své osobní údaje při zaregistrování na našich webových stránkách www.eurowag.com.

Plně si uvědomujeme a respektujeme důvěrnost Vašich osobních údajů získané registrací. Osobní data jsou zabezpečena proti jakémukoli zneužití, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou uváděna jiným subjektům.

Na písemnou žádost Vám budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudeme je dále zpracovávat.