Budoucnost telematiky: Vítej automatizace!

Někteří argumentují tím, že jako společnost jsme na prahu čtvrté průmyslové revoluce a telematika je jednou z nejvíce fascinujících oblastí, v nichž se uskuteční přechod na Průmysl 4.0.

Myšlenka komplexního řešení řízení provozu se objevila teprve před několika desetiletími, ale jen chvíli poté začala pracovat s dynamicky se rozvíjejícím trendem automatizace. Poskytovatelé řešení pro telematiku, kteří nebudou sledovat trendy v poskytování komplexních služeb, budou předběhnuti konkurencí. Vítězi se tak stanou ti, kteří rozumí svým zákazníkům a snaží se přinést intuitivní systémy, které jsou schopny co nejvíce dodávat lidskou práci.

Odstranění chyb, které jsou nevyhnutelně spojeny s lidskou činností, je obzvláště výhodné v komerční silniční dopravě - tj. nákladních automobilů. Vozidlo, na rozdíl od řidiče nemusí provádět povinné přestávky kvůli odpočinku. Vozidlo nemusí spát, jíst, nikdy se neunaví a v ideálním případě nedělá chyby. Stačí ho udržovat v dobrém stavu, ujistit se, že má dostatek paliva a bude Vás poslouchat.

Všechno výše uvedené je silně spojené s příchodem autonomních vozů. Nejen dopravní společnosti, ale také vývojáři v oblasti telematiky musí být připraveni na tento nevratný krok v rozvoji dopravy. Je důležité o tom přemýšlet již nyní.

Dnes je zřejmé, že pokud jde o podnikání v oblasti IT, jediným způsobem, jak se vyhnout vytlačení z trhu, je předvídavost a rychlá adaptace.

Automatizace samozřejmě není jen o nákladu. Dnešní osobní automobily jsou již na cestě k tomu, aby vědomě dělali úsudek o tom, kdo je řídí, a to na základě několika vstupů. Automobily budoucnosti budou nejspíše znamenat další krok a budou schopny posoudit úroveň dovedností a důvěryhodnosti řidiče. To znamená, že snadno identifikují řidiče a budou mu neustále a možná také prediktivně poskytovat doplňkové služby, jako jsou hotelová doporučení, doporučení pro spotřebu paliva a oznámení o stylu jízdy.

Současná generace vývojářů dnes čelí obrovské výzvě uspokojit velkou skupinu klientů s různými potřebami a různými očekáváními. Synonymum pro budoucnost v tomto ohledu lze shrnout jako proaktivní management - efektivní a snadné řízení provozu, které vyžaduje zásah dispečera pouze v nezbytných nebo neočekávaných situacích. Všechny rutinní úkoly budou v kompetenci umělé inteligence a dispečer bude zatěžován jen minimálně v porovnání s dnešní pracovní zátěží. Umělá inteligence je navrhována nejlepšími mozky světa. Je tu pro zjednodušení našich životů a měli bychom se chopit příležitostí, které nám nabízí.

                                             Ivan Hronec, výkonný ředitel telematiky ve společnosti W.A.G payment solutions, a.s

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

blogy