Гореща линия

Членуване в сдружения

UPEI

Съюз на независимите европейски търговци на петрол (UPEI - Union of the Petroleum Independents).

ПРОДЪЛЖИ

Aetis

Европейска асоциация за услуги, свързани с електронното пътно таксуване и оперативната съвместимост.

ПРОДЪЛЖИ


FICFIB

The Fuel Industry Card Fraud Investigation Bureau (FICFIB)

ПРОДЪЛЖИ