Как работят тол таксите в Полша

Шофиране през Полша, без нужда от ръчно зареждане на OBU
Безпроблемно заплащане на тол такси чрез банков превод
Лесна и бърза регистрация от удобството на вашия офис

Таксата за изминат участък в Полша се отнася за всяко превозно средство с общо тегло над 3,5 тона.  Общата система за таксуване в Полша се основава на технологията за безжична комуникация на къси разстояния и обикновено се изплаща с помощта на viaBOX бордова единица, с изключение на полски Morowarways a1, a2 и A4. За ViaToll експлоатирани високи пътища, веднага след като превозното средство преминава през ТОЛ порта, се приспада съответната такса за използване на сегмента за заплащане на таксата. Действителният процес на фактуриране на сумата се извършва напълно автоматично, без да е необходимо да се забави или спиране на превозното средство.

Нашите клиенти също се възползват от плащане директно от Eurowag карта за магистрали А1 и А2, както и възможност да платите за магистрала А4 в Полша с помощта на оперативно съвместими OBU от надлез.

Официалният уебсайт на оператора на ТОЛ системата може да бъде намерен наwww.Viatoll.pl

Тол тарифи в Полша

Екипът ни направи бърз подбор от основните Тол такси в Полша.
За подробен преглед, моля посетете интернет страницата на Toll Charger или използвайте калкулатора за ТОЛ такси.

 

Цените на електронните ТОЛ такси за националните пътища на клас А и S
или техните раздели, на които се събират електронни такси
Цената на електронните ТОЛ такси, изразена в PLN за 1 км, пътувани по национален път/класовете превозни средства според Euro стандарт за ограничения в емисиите изгорели газове. (1)
Категория на превозното средство макс. ЕВРО 2 ЕВРО 3 ЕВРО 4 мин. ЕВРО 5
Превозни средства с максимално допустимо тегло (2) от над 3,5 тона и по-малко от 12 тона 0.40 0.35 0.28 0.20
Превозни средства с максимално допустимо тегло (2) от най-малко 12 тона 0.53 0.46 0.37 0.27
Автобуси, независимо от тяхното максимално допустимо тегло 0.40 0.35 0.28 0.20
Цените на електронните тол такси за националните пътища от класа GP и G
или техните раздели, на които се събират електронни такси
Цената на електронните ТОЛ такси, изразена в PLN за 1 км, пътувани по национален път/класовете превозни средства според Euro стандарт за ограничения в емисиите изгорели газове. (1)
Категория на превозното средство макс. ЕВРО 2 ЕВРО 3 ЕВРО 4 мин. ЕВРО 5
Превозни средства с максимално допустимо тегло (2) от над 3,5 тона и по-малко от 12 тона 0.32 0.28 0.22 0.16
Превозни средства с максимално допустимо тегло (2) от най-малко 12 тона 0.42 0.37 0.29 0.21
Автобуси, независимо от тяхното максимално допустимо тегло 0.32 0.28 0.22 0.16

* Общо максимално допустимо тегло, включително общо максимално допустимо тегло на ремарке (или полуремарке).

Сайта на ViaToll предлага инструмент нареченd Тол калкулатор, който позволява изчисляването на размера на таксата за пътуване по определен маршрут. След като потребителят е въвел в местата на началото и края на пътуването, както и класификацията на превозното средство, Тол калкулатора позволява на потребителя да изчисли, въз основа на предоставените данни, най-краткия път (най-краткия маршрут по платената пътната мрежа) приблизителна продължителност на пътуването и очаквани Тол такси за използването на участъците от пътищата с Тол такси.

ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ КЛИЕНТ НА EUROWAG? ЛЕСНО Е ДА СТАНЕТЕ...

Попълнете простия формуляр по-долу - това ще ви отнеме по-малко от 30 секунди

Нашият отдел за обслужване на клиенти ще се свърже скоро с вас

Скоро след това вашата регистрация за пътни такси ще бъде уредена

OBU (бордова модул) в Полша

Общата такса за полски магистрали се изплаща чрез ViaToll OBU-ViaBox-свързани с вашия Eurowag сметка,

Бордови модул може да бъде взет от ViaToll пунктове или на гранично-разпределителните пунктове
Възстановимият депозит за OBU е 120 PLN.
Необходимо е да се представи свидетелство за регистрация на превозното средство, за да се вземе OBU.
За да вземете няколко единици наведнъж е необходимо да имате пълномощно.

За повече информация относно OBU. моля, говорете с нашите консултанти по продажби.

Често Задавани Въпроси

◉ Какви превозни средства са освободени от Тол таксата?

Превозните средства, освободени от пътни такси са, например, военни превозни средства, митнически превозни средства, гранична охрана и полиция.

◉ Как мога да поръчам бордово устройство?

Чрез EW клиентска зона

◉ Как се инсталира OBU?

Самостоятелно поставяне на предното стъкло

◉ Какви критерии се използват за изчисляване на Тол таксата в Полша?

Клас на пътя, максимално допустимо тегло и клас на емисиите.

◉ Има ли таблица с настоящите цени?
◉ Колко е гаранционния депозит за OBU?

Има възстановим депозит от 120 PLN.

◉ Извършват ли се проверки? Какво ще стане, ако бъде намерено превозно средство без OBU?

Електронната система за събиране на тол такси включва система за налагане на правилата, която проверява дали дадено превозно средство подлежи на таксуване и, ако е така, дали процесът на плащане на таксата е бил следван правилно. Инспекторатът по автомобилния транспорт е оторизиран да контролира превозните средства.

Мобилните и портативните звена за прилагане на закона са оборудвани с устройства, които могат да проверяват дали превозните средства притежават viaBOX устройство, дали е правилно монтирано и дали е взета такса за изминат участък. В случай на нередности, тази информация се генерира автоматично заедно със снимка на превозното средство и се изпраща до контролния център. Служителите от контролния център ще проверят тази информация. Ако е потвърдено нарушение на задължението за заплащане на таксата, информацията ще бъде изпратена на мобилното изпълнително звено, което ще бъде придружено от инспекторите на автомобилния инспекторат. Тяхната задача е да спрат превозното средство, да изготвят доклад за инспекция и да инициират административно производство за налагане на наказание за неплащане на таксата по електронен път. Ако превозното средство е регистрирано в чужбина, инспекторите имат право да спрат превозното средство от движение до изплащането на глобата.

◉ Какво трябва да направя, когато моя OBU не функционира?

Нефункционален или повредем viaBOX може да бъде сменен по всеки Разпределителен и Контактен пункт.

◉ Как мога да върна OBU?

Клиентът връща устройствата на контактните пунктове или на гранично-разпределителните пунктове. Те също могат да бъдат върнати по пощата.

В случай на връщане на всички устройства е необходимо също да се прекратят договорите, като се използва формуляра за "прекратяване на Договора за ползване на пътя" (достъпен на уебсайта на Viatoll). Оригиналната версия заедно с върнатите устройства се подава от клиента на мястото на продажба или се връща на Viatoll по пощата.

◉ Какви превозни средства се облагат с тол такси?

Таксата за изминат участък в Полша се отнася за превозни средства с повече от 3,5 тона максимално допустимо тегло и за автобуси с повече от 9 места.

блогове

Нови камиони, които се очакват през 2020 година

Ветераните мразят да признават това, но съвременните камиони са просто много повече от това, което бяха преди. Отдавна са минали дните на простите машини и досадните условия на работа при товарните автомобили за превози

9 трика за минимални плащания за авто застраховка

Когато имате работа с голям парк от камиони, правенето на застраховките им е изключително лесно. Обаче, с повишаването на цените на застраховката, цените на превозните средства и други свързвани фактори правят

EUROWAG Е ПЪРВИЯТ ДОСТАВЧИК НА TOЛ УСЛУГИ, КОЙТО ЗАПОЧВА С ПРЕДВАРИТЕЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА НОВАТА ЧЕШКА ТОЛ СИСТЕМА

  ДАТА: 24/05/2019 Прага, Чешка република Eurowag, най-бързо разрастващият се европейски доставчик на решения за мобилност, официално стартира възможността за предварителна регистрация в новата чешка система за събиране