Гореща линия

Мрежа от бензиностанции Eurowag - зареждане на гориво

Под понятието акцептираща мрежа разбираме мрежата както от фирмени, така и от партньорски бензиностанции (напр. Еsso, Lotos в Полша, EuroOil в Чешката република и т.н.), където можете да използвате Eurowag. Акцептиращата мрежа включва 25 страни (Чехия, Словакия, Испания, Франция, Германия, Австрия и т.н.).

Бензиностанцииите в мрежата на Eurowag са внимателно подбрани с оглед на нуждите на международния товарен автомобилен транспорт. Наши бензиностанции ще намерите обикновено по основните пътни артерии.

Изгодни цени на горивото

Благодарение на съществената количествена концентрация, собствените доставки на гориво на отделни бензиностансции и точното таргетиране Акцептиращата мрежа Eurowag предлага следния уникален набор от предимства:

  • Високо качество на горивото
  • Изключително конкурентни цени в цялата европейска мрежа
  • Онлайн авторизация на всяка транзакция и благодарение на това изключителни безопасност и контрол.

Покажи само тази държава: