Безкасови плащания на тол такси

Насладете се на безпроблемното шофиране в цяла Европа.
Eurowag предлага безпроблемни решения за плащане в 23 държави, 5 тунела, моста Йоресунд и магистралите А1 и А4.

Безкасови плащания на тол такси

Къде трябва да отидете?

Изберете държава, за която искате да видите информация за тол системата.
Австрия
Австрия

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Microwave (DSRC)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: превозни средства с максимално допустимо тегло > 3,5 тона.

Тол мрежа: магистрали и бързи магистрали – около 2233 км.

ДДС: Да.

Уебсайт на оператора на тол системата тук

Научете повече

Белгия
Белгия

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Сателит (GNSS)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: магистрали, няколко регионални и общински

пътища – ок. 6 700 км

ДДС: Да – Валония, Не – Фландрия и Брюксел

Официален уебсайт на оператора на тол системата: тук

Научете повече

България
България

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Сателит (GNSS)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: магистрали и първокласни пътища – 3 115 км

ДДС: Не

Научете повече

Чешка република
Чешка република

Тол технология: Сателит (GNSS)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: магистрали и пътища от първа категория – ок. 2 410 км

ДДС: Не

Официален уебсайт на оператора на тол системата тук

Научете повече

Дания
Дания

Решение: Евровинетка

Тол технология: Електронна винетка

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 12 тона

Тол мрежа: Мостът Оресунд – 7,85 км, мостът Сторебелт – 18 км, магистрали – ок. 1 000 км

ДДС: Не

Официален уебсайт на оператора на тол системата: тук

Научете повече

Естония
Естония

Решение: SMS винетка

Тол технология: SMS винетка

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: Обществена пътна мрежа – ок. 40 000 км

ДДС: Не

Официален уебсайт на оператора на тол системата: tук

Научете повече

Франция
Франция

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Microwave (DSRC)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: магистрали + мостове – ок. 9 158 км

ДДС: Да

Официален уебсайт на оператора на тол системата: Тук

Научете повече

Германия
Германия

Решение: бордово устройство, билети на каса

Тол технология: Сателит (GNSS)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 7,5 тона

Тол мрежа: магистрали, включително зони за обслужване,

и всички федерални магистрални пътища, дори и в градските райони – ок. 52 000 км

ДДС: Не

Уебсайт на оператора на тол такси: Тук

Научете повече

Великобритания
Великобритания

Тол таксите във Великобритания се спират от 1 август 2020 г. до 31 юли 2023 г.

Решение: HGV levy (такса за тежкотоварни превозни средства)

Тол технология: Такса за ползване на пътя

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 12 тона

Тол мрежа: всички обществени пътища – ок. 49 000 км

ДДС: Не

Уебсайт на оператора на тол системата тук

Научете повече

Унгария
Унгария

Решение: бордово устройство, билети за участъци

Тол технология: Сателит (GNSS)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: главни пътища и бързи магистрали – над 7 000 км

ДДС: Да

Уебсайт на оператора на тол такси: тук

Научете повече

Италия
Италия

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Microwave (DSRC)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: магистрали – около 6 003 км

ДДС: Да.

Уебсайт на оператора на тол такси: тук

Научете повече

Латвия
Латвия

Решение: SMS винетка

Тол технология: SMS винетка

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: Магистрали – ок. 3 500 км

ДДС: Не

Уебсайт на оператора на тол такси: тук

Научете повече

Литва
Литва

Решение: SMS винетка

Тол технология: SMS винетка

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: Магистрали и тунели – около 1 729 км

ДДС: Не

Уебсайт на оператора на тол такси: тук)

Научете повече

Люксембург
Люксембург

Решение: Евровинетка

Тол технология: Електронна винетка

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 12 тона

Тол мрежа: Магистрали

ДДС: Не

Уебсайт на оператора на тол такси: тук

Научете повече

Нидерландия
Нидерландия

Решение: Евровинетка

Тол технология: Електронна винетка

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 12 тона

Тол мрежа: Магистрали – ок. 20 км

ДДС: Не

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече

Полша
Полша

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Сателит (GNSS)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: превозни средства с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Решете с нас и магистрали A1, A2 и A4

Тол мрежа: Републикански пътища – ок. 3 677 км, 468 км с концесии

ДДС: Не

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече

Португалия
Португалия

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Microwave (DSRC)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: превозни средства с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: Магистрали + мостове – ок. 2 949 км

ДДС: Да

Официален уебсайт на оператора на тол системата: Тук

Научете повече

Румъния
Румъния

Решение: Румънска винетка

Тол технология: Електронна винетка

Превозни средства, задължени да плащат тол такса: всички

Тол мрежа: Национални магистрали – ок. 800 км

Roviniete може да се поръча и за Дунав мост

ДДС: Да

Официален уебсайт на оператора на тол системата: тук

Научете повече

Словакия
Словакия

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Сателит (GNSS)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: превозни средства с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: магистрали, бързи магистрали, 1-ви клас пътища, 2-ри клас пътища и 3-ти клас пътища – почти 17 770 км

ДДС: Да

Уебсайт на оператора на тол такси: тук

Научете повече

Словения
Словения

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Microwave (DSRC)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: превозни средства с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: магистрали и бързи магистрали – 623,3 км

Бордово устройство може да се използва и в тунела Караванкен

ДДС: Да

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече

Испания
Испания

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Microwave (DSRC)

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: превозни средства с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: Магистрали + тунел – ок. 3 404 км

ДДС: Да

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече

Швеция
Швеция

Решение: Евровинетка

Тол технология: Електронна винетка

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: с максимално допустимо тегло > 12 тона

Тол мрежа: всички магистрали + избрани пътища

ДДС: Не

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече

Швейцария
Швейцария

Решение: пътна такса LSVA

Тол технология: пътна такса LSVA

Превозни средства, за които се изисква плащане на тол такса: превозни средства с максимално допустимо тегло > 3,5 тона

Тол мрежа: Магистрали – ок. 20 000 км

ДДС: Не

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече

Тунели, мостове и магистрали, за които се събира такса за изминато разстояние
Тунелът Фрежус

Решение: Карта за тунелите Фрежус и Мон Блан

Тол технология: Специална карта за тунелите

Превозни средства, задължени да плащат тол такса: всички

Тол мрежа: тунел - 12,87 км

ДДС: Да

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече

Тунелът Лиефкеншук

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Включена в бордовото устройство

Превозни средства, задължени да плащат тол такса: всички

Тол мрежа: тунел – 1,37 км

ДДС: Не

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече

Тунелът Херен

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Включена в бордовото устройство

Превозни средства, задължени да плащат тол такса: всички

Тол мрежа: тунел – около 860 м

ДДС: Не

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече

Тунелът Мон Блан

Решение: Карта за тунелите Фрежус и Мон Блан

Тол технология: Специална карта за тунелите

Превозни средства, задължени да плащат тол такса: всички

Тол мрежа: тунел – 11,6 км

ДДС: Да

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече

Тунелът Варнов

Решение: Бордово устройство

Тол технология: Включена в бордовото устройство

Превозни средства, задължени да плащат тол такса: всички

Тол мрежа: тунел – 790 м

ДДС: Не

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече

Öresund мост

Решение: OBU

Тол технология: Микровълни (DSRC)

Превозни средства, задължени да плащат тол такса: всички

Тол мрежа: тунел - мост

ДДС: Да

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече

Магистрали A1 и A4 (Полша)

Решение: Магистрали A1 и A4 (Полша)

Технология за събиране на пътни такси: Видео таксуване

Превозните средства, които трябва да заплатят таксата: всички

Мрежа за събиране на пътни такси: A1 (Гданск - Торун (152 км)) и A4 (Вроцлав - Гливице (163 км); Краков - Катовице (52 км))

ДДС: Да

Уебсайт на оператора на системата за пътни такси за А1 тук

Уебсайт на оператора на системата за събиране на пътни такси за А4 тук

Научете повече

Мост Storebaelt

Решение: OBU

Тол технология: Микровълни (DSRC)

Превозни средства, задължени да плащат тол такса: всички

Тол мрежа: тунел - мост

ДДС: Да

Уебсайт на оператора на тол такса тук

Научете повече