Алтернативни горива

LNG, CNG, биометан, водород и синтетични горива

Ползи

Повече от 300 станции за LNG в Европа
Над 3 800 станции за CNG в Европа

Осигуряване на максимална гъвкавост и удобство

Изберете LNG, CNG или биометан, тъй като вашето алтернативно гориво започва общото пътуване към чист и икономически ефективен транспорт с нас.

  • 20% по-малко емисии на CO2 и до 95% по-малко CO2, когато
  • По-малко прахови частици, емисии на азот и серни оксиди
  • 50% по-малко шум
  • До 20% по-ниски разходи за гориво
  • Превозни средства с LNG и CNG на разположение
  • Освобождаване от тол такси и субсидии за покупка

Свържете се с нас

Искате ли да знаете повече за алтернативните горива
и предимствата, които може да получи вашата фирма? Оставете вашата информация за контакт и нашият екип ще се свърже с вас.

Данни за контакт с Вас

*Името и фамилията не са правилни
*Имейл адресът не е правилен
Име на компания
Телефонен номер
ДДС номер
Брой на превозните средства
Въпрос