Потребностите диктуват визията

Над 25-годишният опит в секторите на транспортните, финансовите и товарните услуги и тясното сътрудничество с партньори от сферата на навигацията, електрическата мобилност и други технологични сектори са ни научили какво е нужно в автомобилната промишленост.

Виждаме бъдеще, в което автомобилната промишленост ще заема водещо място при екологосъобразните технологии. Водим се от философията „По-екологични, по-добри“. Разгледайте решенията ни за автомобилната промишленост и електрическата мобилност, вдъхновени от тази визия.

Потребностите диктуват визията

Решения за производителите на оригинално оборудване

Цялостни решения за производителите на оригинално оборудване, изградени на основата на най-популярната онлайн и офлайн система за навигация в света, на която се доверяват над 200 милиона шофьори: Sygic. Персонализирани решения за сложни проекти, приложими за превозни средства с двигатели с вътрешно горене, електрически и хибридни превозни средства.

Електрифициране на фирмените автопаркове

Мощни инструменти за управление и мониторинг на автопарка за компании, използващи електрически превозни средства с акумулаторни батерии или с включен хибриден електрически автомобил.

Нашето решение интегрира безпроблемно електрическите автомобили в средата на Вашия съществуващ автопарк, като Ви предоставя единно просто решение за всички превозни средства в него.

Услуги за зареждане

Зареждането вече е лесно. Благодарение на съвместната си работа със Sygic създадохме новаторско решение за посрещане на най-важните потребности на водачите на електрически превозни средства: да откриват места за зареждането им и да плащат за него. Сега шофьорите ще имат достъп до мрежа от близо 300 000 пункта за зареждане в цяла Европа и ще могат да плащат за зареждането директно чрез приложението ни.

Както операторите на пунктове за зареждане, така и доставчиците на услуги за електрическа мобилност могат да използват услугата ни, за да включат станциите си в първото приложение за навигация в света със станции за зареждане и интегрирани опции за плащане.

Анализ на местата за зареждане

Успехът на новата Ви станция за зареждане ще зависи от мястото, където ще я изградите. Ние можем да Ви помогнем да вземете най-доброто решение.
Анализът на местата за зареждане е лесен за използване, но усъвършенстван аналитичен доклад, който Ви показва най-добрите потенциални местоположения за пунктове за зареждане в избран град въз основа на пазарни данни и други фактори, като например трафик, обичаен брой паркирали автомобили и други.

Този анализ помага на хората, които изграждат мрежи, не само да спестяват време, но и да намалят разходите и да осигурят интензивно използване на новите станции за зареждане от бъдещи клиенти.