Гореща линия

NCD, s.r.o.

Tibor Bugár – собственик на фирмата

„Eurowag ни улеснява административната работа, свързана със системите за плащане на пътни такси и възстановяването на ДДС. Не на последно място предлага по-добри цени на горивата в сравнение с други компании. Мога да кажа, че нашата компания е много доволна от фирмата Eurowag и предлаганите от нея услуги."