Sunny Mehta 

Chief Commercial Officer 

Sunny Mehta е назначен за Chief Commercial Officer и член на управителния съвет на Eurowag през септември 2020 г. Sunny отговаря за определянето на стратегията за растеж и за изграждането на най-добрите в класа си търговски операции. Той ръководи всички търговски дейности на Eurowag, включително регионалните екипи за геопродажби, стратегическите партньорства, марката, маркетинга, успеха на клиентите и операциите по продажбите.

Sunny има повече от 12 години опит в областта на търговското ръководство, като в миналото е заемал високи позиции в организации, квалифицирани като „син чип“, включително Google и Apple, където е управлявал пускането на иновативни технологични платформи в региона EMEA. Sunny има задълбочени познания в технологичния сектор и опит в стартирането, мащабирането и комерсиализирането на нови технологии в ключови еволюционни пресечни точки, които водят до сеизмични промени в индустриалните норми.

Sunny е дипломиран експерт-счетоводител и получава следдипломна квалификация по Corporate Strategy от University of Nottingham.