Martin Hannsmann

Senior Vice President Chief of Staff

Martin Hannsmann е Senior Vice President, Chief of Staff и член на управителния съвет на Eurowag. Той се присъединява към компанията през октомври 2014 г. на позицията Chief Quality Officer. В ролята си на Chief of Staff Martin наблюдава процедурите за управление на качеството, като осигурява наличието на подходящи системи в цялата компания. Той поддържа взаимоотношения с всички ключови заинтересовани страни, включително клиенти, доставчици, ръководство и служители, като прилага най-доброто в класа си осигуряване на качеството и постига ефективност за бизнеса.

Преди това Martin прекарва повече от десет години в Rexam, където управлява завод, преди да се присъедини към SC&C Partner като Senior Consultant, където съветва клиенти по въпросите на статистиката, системите за качество и управлението на бизнеса, основано на данни. Martin има магистърска степен по математическа статистика и вероятности от Charles University в Прага.