Kristi Ansberg

Chief People Officer

Kristi Ansberg се присъединява към Eurowag през януари 2020 г. като Senior Vice President People & Culture. Ролята на Kristi е да оказва подкрепа на бизнеса, да изгражда системи и стратегии за хората, които да позволят на компанията да се трансформира, мащабира и да постигне своята визия. Нейният екип гарантира, че организацията напредва с развитието на таланти и лидери, стратегиите за придобиване и задържане на таланти и интегрирането на таланти след сливане, като поддържа разнообразието и приобщаването в основата на всички операции в областта на човешките ресурси.

Kristi има над 15 години опит в управлението на човешките ресурси в технологични и финтех организации, както частни, така и публично търгувани. Тя се присъединява към Eurowag от Playtech plc, където е била ръководител на отдела за човешки ресурси на групата. Kristi е работила и в EveryPay и Cash On Go на ръководни позиции в областта на човешките ресурси. Тя има магистърска степен по бизнес администрация от University of Tartu, Естония.