Ivan Jakúbek

Chief Strategy Officer

Ivan е Chief Strategy Officer на Групата, назначен на тази длъжност през юли 2021 г. Преди това, от април 2017 г. до юли 2021 г., Ivan е заемал длъжността Chief Corporate Development Officer на Групата. Преди да се присъедини към Групата, Ivan е вицепрезидент в централноевропейската група за дялово инвестиране Enterprise Investors, към която се присъединява през август 2005 г. В рамките на тази си роля Ivan придобива богат опит в ръководенето на бързоразвиващи се предприятия в световен мащаб. Заемал е длъжностите на Non-Executive Director в AVG Technologies (по-късно придобита от AVAST), тогава регистрирана на Нюйоркската фондова борса софтуерна компания за киберсигурност, и е бил член на Надзорния съвет на Kofola, регистриран в Прага производител на безалкохолни напитки, и STD Donivo, водеща централноевропейска компания за международни превози на товари. Преди да се присъедини към Enterprise Investors, Ivan е работил като сътрудник по корпоративни финанси в Deloitte.

Ivan има магистърска степен по финанси, банково дело и инвестиции от Ekonomická univerzita в Братислава. Ivan е завършил курсове за изпълнителен мениджмънт в областта на лидерството и продуктовия мениджмънт в University of California, Berkeley (Haas School of Business) и London Business School.

Ivan притежава квалификация ACCA и е член на Association of Chartered Certified Accountants.