Attila Dsupin

Senior Vice President Energy BU

Attila Dsupin се присъединява към Eurowag през юли 2016 г. като Sales Director, след което става Senior Vice President, Energy BU. Attila отговаря за всички енергийни услуги в Eurowag, които дават възможност на сектора на търговския автомобилен транспорт (CRT) да продължи да се развива. Ключов елемент от неговата роля е ускоряването на прехода към нисковъглеродни технологии с алтернативни горива като втечнен природен газ и водород. Както и подобряването на допълнителните услуги за клиентите на CRT на пътя.

Преди това Attila е работил в международната енергийна група MOL в продължение на повече от десетилетие, като е заемал различни позиции – от бизнес до финансови. В продължение на няколко години Attila ръководи контролната функция на групата и години наред ръководи дейността на MOL Group в Чешката република като CEO.

Attila е завършил University of Economics в Унгария.