Банков кредит срещу факторинг - открито сравнение

Икономическата среда, в която живеем е изключително нестабилна и несигурна. Всеки ден ни се раздават нови карти и може да се сблъскаме с нови заплахи за оцеляването на Вашия бизнес, но също така могат да ни бъдат предоставени нови възможности за растеж.  За транспортните фирми, като Вашата, паричният поток несъмнено е един от най-важните въпроси, които трябва да имате предвид при взимането  на ежедневните бизнес решения.
Промените и предизвикателствата често изискват допълнителен капитал и по-силен паричен поток, което малките предприятия може да не са способни да решат незабавно. Днес в Eurowagu решихме да направим сравнение на два от най-приемливите варианти за транспортните фирми да увеличат бързо своя паричен поток: банков кредит и факторинг на фактури.  

1)    Банков кредит
Първата възможност е да получите „традиционен“ банков кредит.  При бизнес заема собственикът може да получи пари  за запазване на оборотния капитал и подобряване на краткосрочните и средносрочните парични потоци. Финансовата институция отпуска пари назаем при условие, че собственикът на бизнеса върне сумата заедно с прилагания лихвен процент, като лихвата често зависи от профила на бизнес риска на Вашата фирма. Основна предпоставка е своевременното плащане на договорената сума. Друго възможно усложнение са изискванията за получаване на кредит, документацията и времето за одобрение.
В днешно време много собственици на фирми преминават от използването на традиционните банкови заеми към по-достъпния ценово механизъм за взаимно отпускане на заеми (т.нар. заеми от равнопоставени партньори или peer-to-peer), при което като дружество можете да вземете на заем пари директно от инвеститорите. Такъв подход има своите предимства и недостатъци ‒ получаването на пари например може да отнеме повече време и често трябва да подготвите по-скоро своя презентация (т.нар. Pitch) вместо традиционния пакет от бизнес документация.

2)    Факторинг на фактури
Факторингът на фактури или факторингът на вземанията е друг начин, как да осигурите бързо финансиране на своята транспортна фирма.
Един от активите на фирмата са т.нар. счетоводни вземания, които се състоят от дългове към дружество. Факторинг компаниите купуват тези дългове (фактури) на по-ниска цена в замяна за незабавно плащане. Факторингът основно решава проблемите на паричните потоци, причинени от бавещите плащанията клиенти или от дългосрочните транзакции. Банките винаги са по-резервирани или налагат на транспортните компании по-големи комисиони за факторинг, но тъй като икономиките се засилват, тези препятствия постепенно отслабват.

Каква е разликата:
Корпоративният заем в основата си представлява избор на финансова институция, към която възниква дълг на фирмата, докато факторингът е транзакция, при която дружеството продава неплатените си фактури. Тези транзакции се отразяват във финансови отчети по много различен начин.
Друга разлика между факторинга и банковото/взаимното финансиране на счетоводните вземания представлява  собствеността върху фактурите. Банките изискват от Вас като обезпечение на заема да предоставите гаранция или залог, докато при факторинг финансовата институция действително сама откупува фактури.
Това представлява още една разлика, защото при факторинга собственикът на бизнес е освободен от това да преследва клиентите, които не са платили фактурите си, защото те вече не дължат на него, което също може да Ви помогне в случай на рискови клиенти и борба с несъбираемите вземания.
И в двата случая собственикът на фирмата трябва да плати някаква сума. При банковия кредит става дума за лихвен процент, докато при факторинг това е разликата между действителната стойност на фактурите и по-ниската цена, по която ги продавате. Преди да вземете решение как да оптимизирате паричните потоци и да направите покупки, се уверете, че сте обмислили всички налични възможности, тъй като условията и изискванията между различните финансови посредници ще варират значително в зависимост от тяхното желанието да поемат риска и интереса им да Ви спечелят като клиент.

  • 42
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

блогове

Нови камиони, които се очакват през 2020 година

Ветераните мразят да признават това, но съвременните камиони са просто много повече от това, което бяха преди. Отдавна са минали дните на простите машини и досадните условия на работа при товарните автомобили за превози

9 трика за минимални плащания за авто застраховка

Когато имате работа с голям парк от камиони, правенето на застраховките им е изключително лесно. Обаче, с повишаването на цените на застраховката, цените на превозните средства и други свързвани фактори правят

EUROWAG Е ПЪРВИЯТ ДОСТАВЧИК НА TOЛ УСЛУГИ, КОЙТО ЗАПОЧВА С ПРЕДВАРИТЕЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА НОВАТА ЧЕШКА ТОЛ СИСТЕМА

  ДАТА: 24/05/2019 Прага, Чешка република Eurowag, най-бързо разрастващият се европейски доставчик на решения за мобилност, официално стартира възможността за предварителна регистрация в новата чешка система за събиране