6 Чести грешки, които Превозвачите правят при кандидатстване за връщане на ДДС

Кандидатстването за възстановяване на ДДС не е лека задача, особено когато работите в транспортната индустрия. Днес, попитахме нашите експерти по възстановяване на ДДС кои са 6-те най-чести грешки , които се допускат, когато се кандидатства за възстановяване на ДДС. Ето какво отговориха те:

1.  Данните на компанията ви  -в случай, че сте променили каквато и да е част от данните на компанията си (напр. адрес, име на компанията, законни представители, банкова сметка използване за връщането на ддс),кажете ни незабавно. Молбата ви може да бъде отхвърлена, ако са използвани стари данни.

2. Една агенция за връщане на ДДС – За връщането на ддс от други държави е позволено само една агенция да обработва връщането на ДДС за конкретен период – Много страни членки при връщане на ДДС не позволяват препокриващи се искове и това солидна причина молбата ви да бъде отхвърлена. Ако позволите на повече агенции да изпратят молбата ви за връщане на ДДС към една държава в един и същ период, тогава едната молба ще бъде отхвърлена в повечето случаи.

3. Допустими продукти – Всяка страна членка има различни правила за продуктите, които се приемат за връщане на ДДС – проверете при координатора си какви продукти са позволени при вашите държави за връщане на ДДС и следващият път изпратете само позволените продукти – така ще спестите времето ни и заявката ви ще бъде изпратена по-бързо.

4. Пълна история на транзакциите – случило ви се е дистрибутора да ви предостави фактура за транзакция, на която е направена корекция. Това трябва да се докладва на данъчните власти.

5. Фискална изчерпателност – ако ни изпращате фактурите си, не забравяйте да ни предоставите с всички добавки към тях. Данъчните власти изискват пълни фактури. Впоследствие, ще бъдете помолени да предоставите доказващи документи (напр. CRM, пътни книжки и т.н.).

6. Универсални карти – ако ще използвате универсални карти за гориво често, Данъчните власти могат да ви помолят да заявите за кои превозни средства е използвана картата.

За допълнителна информация, моля кликнете на бутона по-долу:

 

блогове

EUROWAG И АДС ОБЯВИХА ОБЕДИНЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА СИ КАТО ВОДЕЩ ИНТЕГРИРАНА МОБИНОСТ ДОСТАВЧИК ЗА РЕШЕНИЯ В ЕВРОПА КАТО СЛЕДВАЩА СТЪПКА В РАЗВИТИЕТО.

Еurowag, най-бързо развиващ се доставчик на решения за мобилност и регистриран доставчик на EETS, днес обяви мажоритарен дял от АДС като водещ оператор на горивни карти за превоз на товари на иберийските пазари. Eurowag

6 Чести грешки, които Превозвачите правят при кандидатстване за връщане на ДДС

Кандидатстването за възстановяване на ДДС не е лека задача, особено когато работите в транспортната индустрия. Днес, попитахме нашите експерти по възстановяване на ДДС кои са 6-те най-чести грешки , които се допускат,