Bankovní úvěry vs. faktoring - otevřené srovnání

Ekonomické prostředí, ve kterém žijeme, je mimořádně nestabilní a nejisté. Každý den ním rozdá jiné karty a může přinést nové hrozby pro přežití vašeho podniku, stejně jako příležitosti pro jeho růst. Pro dopravní společnosti, jako je ta vaše, je peněžní tok bezpochyby jedním z nejdůležitějších témat, která je třeba mít na paměti při každodenních obchodních rozhodnutích.

Změny a výzvy často vyžadují dodatečný kapitál a silnější peněžní tok, což nemusí být malé podniky schopny okamžitě vyřešit. Dnes jsme se v Eurowag rozhodli porovnat dvě z nejschůdnějších možností pro dopravní společnosti, jak rychle zvýšit svůj peněžní tok: bankovní úvěr a fakturační faktoring.

1)    Bankovní úvěr

První možností je získat „tradiční“ bankovní úvěr. V podnikatelském úvěru může majitel získat peníze na udržení pracovního kapitálu a zlepšení krátkodobých až střednědobých peněžních toků. Finanční instituce peníze půjčí pod podmínkou, že majitel podniku vrátí částku s aplikovanou úrokovou sazbou, přičemž úroky často závisí na rizikovém profilu vaší firmy. Základním předpokladem je včasné zaplacení dohodnuté částky. Další možnou komplikací jsou požadavky na poskytnutí úvěru, dokumentace a doba schválení.

Mnozí majitelé podniků se v dnešní době přesunuli z tradičních bankovních úvěrů na cenově dostupnější systém vzájemných půjček (tzv. peer-to-peer), kde si jako společnost půjčujete peníze přímo od investorů. Takový přístup má své výhody i nevýhody - na jedné straně může obdržení peněz trvat déle a často musíte připravit svoji prezentaci (tzv. pitch) spíše než tradiční balík obchodní dokumentace.

2)    Fakturační faktoring

Fakturační faktoring nebo také faktoring pohledávek je druhý způsob, jak rychle financovat vaši dopravní společnost.

Jedno z aktiv podniku jsou tzv. účetní pohledávky, které se skládají z dluhů, jež jsou dluženy nějaké společnosti. Faktoringové společnosti tyto dluhy (faktury) nakupují za zvýhodněnou cenu výměnou za okamžitou platbu. Faktoring v podstatě řeší problémy peněžních toků způsobené pomalu platícími zákazníky nebo dlouhodobými transakcemi. Banky byly vždy rezervovanější nebo dopravním společnostem účtovaly silnější faktoringové provize, nicméně jak ekonomiky posilují, tyto překážky postupně slábnou.

Jaký je rozdíl:

Podnikový úvěr je v zásadě výběrem z finanční instituce, kde podniku vzniká dluh, zatímco faktoring je transakce, při které společnost prodává nezaplacené faktury. Tyto transakce jsou ve vaší účetní závěrce zaznamenány velice odlišně.

Další rozdíl mezi faktoringem a bankovním / vzájemným financováním účetních pohledávek zahrnuje vlastnictví faktur. Banky od vás požadují, abyste jako zaručení úvěru poskytli kolaterál nebo zástavu, zatímco při faktoringu finanční instituce skutečně sama nakupuje faktury.

To znamená další rozdíl, protože majitel faktoringového podnikání je osvobozen od pronásledování zákazníků svých faktur, protože jim již nedluží, což vám také může pomoci v případě rizikových zákazníků a boje proti nedobytným pohledávkám.

V obou případech musí majitel podniku vyplatit nějaké peníze. S bankovním úvěrem se jedná o úrokovou sazbu, zatímco při faktoringu je to rozdíl mezi skutečnou hodnotou faktur a zvýhodněnou cenou, za kterou je prodáváte. Před přijetím rozhodnutí o tom, jak optimalizovat peněžní toky a nakupovat, se ujistěte, že jste zvážili všechny dostupné možnosti. Podmínky a požadavky mezi různými finančními zprostředkovateli se budou výrazně lišit na základě jejich ochoty podstupovat riziko a zájmu získat vás jako zákazníka.

  • 42
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

blogy

EUROWAG JE PRVNÍM POSKYTOVATELEM MÝTNÝCH SLUŽEB, KTERÝ ZAHÁJIL PŘEDBĚŽNOU REGISTRACI DO NOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ MÝTO

DATE: 24/05/2019 Praha, Česká republika EUROWAG, nejrychleji rostoucí evropský poskytovatel řešení pro silniční dopravu, oficiálně spustil předběžnou registraci do nového mýtného systému ČESKÉ MÝTO pro své zákazníky i … Přečtěte si více..... about EUROWAG JE PRVNÍM POSKYTOVATELEM MÝTNÝCH SLUŽEB, KTERÝ ZAHÁJIL PŘEDBĚŽNOU REGISTRACI DO NOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ MÝTO