9 tipů pro minimální platby za pojištění vozidel

Když se jedná o rozsáhlý vozový park nákladních automobilů, nechat je pojistit není žádná věda. Avšak s nárůstem sazeb pojištění, rostoucími náklady na vozidla a dalšími souvisejícími faktory pojištění vozidel spotřebovává spoustu peněz.

Jedním z nejlepších způsobů, jak snížit pojistné, je uplatňovat méně pojistných událostí, tedy reklamací podaných u pojišťovny. Výběr menšího počtu uplatňovaných pojistných událostí znamená, že musíte čelit rizikovým faktorům, což by mohlo mít za následek krádež, poškození nebo nehodu vašeho vozového parku. Jednoduše řečeno, zaměřte se na zvýšení bezpečnosti vašich nákladních automobilů a utratíte méně na pojistném.

 • Přihlaste řidiče vozového parku do programů školení pro řidiče

Pojišťovny poskytují slevu z pojistného na vozový park, jehož řidiči absolvovali jeden či dva schválené kurzy defenzivní jízdy. Řidiči, kteří absolvují školicí programy, jsou více informováni o bezpečnosti a méně vystavují vozidla škodám, které by mohly zvýšit náklady na pojištění.

CO DĚLAT: Zeptejte se svého pojistitele na další kurzy pro vaše řidiče, tím bude pojišťovna více nakloněna ke snížení ceny pojistného. Celkově se tím zajistí, že odměnou za úsilí vynaložené do kurzu i peníze budou velké úspory.

 • Mějte nákladní vozidla  v době nepoužívání v bezpečném prostředí

Nákladním vozidlům, která jsou uchovávána v bezpečném a chráněném prostředí, hrozí menší riziko krádeže, a tudíž i pojištění je levnější. Samozřejmě, že se chcete ujistit, že vám dá pojišťovna za toto slevu. Oplocení garáže, kde jsou nákladní vozy zaparkovány, zloděje a lupiče odežene. Bezpečnostní kamerový systém pomůže sledovat a hlídat vozidla, když nemůže člověk.

CO DĚLAT: Prokažte svému pojišťovacímu agentovi nebo společnosti, že kamiony nejsou vystaveny riziku krádeže, když nejsou používány, a tím se náklady na pojištění rapidně sníží.

 • Používejte sledovací zařízení

Využití sledovacích zařízení ve vozidlech zvyšuje bezpečnost jakéhokoliv typu vozidla. Nejen, že se vy i vaše pojišťovna budete cítit bezpečněji, ale budete moci sledovat pohyb vašich řidičů a jak dobře plní své povinnosti.

CO DĚLAT: Pomocí softwaru Eurowag Telematics optimalizujte náklady, zvýše úspory paliva a snižte náklady na pojištění. Prokázání, že nákladní vozidla jsou sledována a monitorována, sníží cenu pojistného a zjednoduší správu vozového parku.

 • Věnujte zvláštní pozornost mladým řidičům

Riziko nehod a poškození vozidel je vyšší u mladých řidičů, a proto by jim měla být věnována zvláštní pozornost. I když je nezbytné mít v týmu řidičů mladé řidiče, bezpečnost by mohla být zvýšena ujištěním, že nebudou mít na starosti nákladní vozidla bez dozoru, udělováním zákazu jízdy apod.

 • Nainstalujte kamery do auta

Kamery do auta pomáhají chránit řidiče i vozidla před vloupáním a poškozením. Existují kamery, které nahrávají nepřetržitě, nejen při jízdě. Tímto způsobem zjistíte, co se s vozidlem děje, i když se nepoužívá. Kamery do auta se také ukazují jako velice užitečné při likvidaci škod nebo hájení nároku. Z dlouhodobého hlediska vedou také k důvěře k řidičům a motivují je k odpovědnosti.

CO DĚLAT: Vybavte každé vozidlo kamerou do auta.

 • Nainstalujte příslušenství proti krádežím

Zatímco kamery mohou poskytnout důkaz o nehodách nebo krádežích, je to příslušenství, jako jsou imobilizéry, zámky nebo alarmy, které chrání proti zlodějům a odrazují je od krádeže. Existují i další skvělé možnosti, jako např. příčky, které brání zlodějům v tom, aby vůbec viděli dovnitř nákladních vozidel. Investice do těchto doplňků zvyšují bezpečnost nákladních vozidel a udržují každou stranu v klidu.

CO DĚLAT: Užijte si klid s telematikou Eurowag, která vám pomůže ovládat přes 150 parametrů vozidla a okamžitě vás upozorní v případě neočekávané poruchy vozidla.

 • Vyhněte se špatným časům průjezdu

V závislosti na tom, pro co je vozový park používán, je skvělým způsobem, jak zvýšit jeho bezpečnost, naplánovat pohyby během pracovní doby. Zatímco loupež za bílého dne je stejně populární jako noční, riziko krádeže je v noci větší.

CO DĚLAT: Naplánujte si pomocí telematiky Eurowag trasy, vyhledejte další zastávky a podívejte se na všechny podrobnosti o vozidle.

 • V oblastech s vysokou kriminalitou používejte více než jednoho řidiče

Při navigaci v oblastech, kde je míra kriminality vysoká, je třeba zajistit systém dvou řidičů. Pokud jsou řidičem ženy, měly by být spárovány s mužskými řidiči, protože ženy jsou častějším terčem krádeže.

 • Kontrolujte, kde parkujete

V dnešní době potřebují zloději vozidel pouze 40 sekund na to, aby se vloupali do vozidla, nastartovali pomocí drátů a odjeli! Řidiči by si toho měli být vědomi, a tak by si měli dávat větší pozor na to, kde během přestávek parkují. Parkovat by měli na bezpečných a otevřených místech, kde je menší pravděpodobnost výskytu krádeže.

CO DĚLAT: Podívejte se na seznam Eurowag parkovišť pro nákladní vozidla, které zaručují plnou ochranu a bezpečnost vašeho vozového parku.

Zatímco pojištění vašich nákladních vozidel může být velice drahé, je nevyhnutelné. Výše uvedené kroky zvýší bezpečnost nákladních vozidel a v dlouhodobém horizontu vám pomohou ušetřit peníze na ceně pojistného.

 • 42
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

blogy