8 možností, jak snížit náklady u malých přepravních firem

Vzhledem k silnému meziročnímu růstu v dopravním průmyslu se všichni hráči na trhu každodenně potýkají se stále většími výzvami a jsou to především malé firmy, které tím trpí nejvíce.

Nedostatek zdrojů, neustálá konkurence ze strany větších soupeřů a malé rozpočty je nutí balancovat na hraně každý den. V rámci tohoto blogu jsme se zaměřili na trh a chceme Vám nabídnout některé rychlé a jednoduché možnosti, s jejichž pomocí mohou malé přepravní firmy snížit náklady, aniž by se snížil jejich zisk a výkonnost.

1)    V první řadě by měly firmy důsledně prozkoumat celý trh, pečlivě analyzovat veškeré možné vstupy i výstupy a vypracovat strategicky přesný podnikatelský plán, který jim pomůže sebevědomě vykročit na cestu ke stabilní a výnosné budoucnosti.

2)    Firma by přirozeně měla být dobře informována o cenách a měla by je umět kalkulovat ještě před vstupem na trh. Jestliže firma chytře rozloží své finanční prostředky již na začátku, předejde tak nebezpečí, že ji její náklady postupem času zavalí.

3)    Odpisy patří k největším nákladům přepravních firem. A to je důvod, proč je stav Vašich vozidel prioritou číslo jedna. Pravidelná preventivní údržba je mnohem levnější a daleko efektivnější než opravy téměř na poslední chvíli.

4)    Efektivní plánování trasy může významně snížit náklady každé přepravní společnosti bez ohledu na její velikost. Progresivní telematické systémy s naváděním a plánováním optimální trasy, údaji o spotřebě paliva a mýtném nejenom omezí náklady na dopravu, ale navíc zvýší efektivitu a zlepší služby poskytované zákazníkům.

5)    Jak se s oblibou říká - drobné úpravy mohou přinést velké výnosy. Proto by přepravní firmy neměly podceňovat výhody burzy nákladů, optimalizace nákladu a kombinace dodávek a neměly by se těmto příležitostem vyhýbat.

6)    Jak jsme již zmiňovali – malé zisky přináší zisky velké . Z toho důvodu by přepravní firmy měly vyhledávat příležitosti k úsporám a měly by využívat možností ke snížení daní, pokud mají k dispozici dostatečný objem faktur.

7)    Dalším aspektem, který stojí za zmínku, je pojištění. Rozumně vybraná pojišťovna, která nabízí přijatelnou cenu a vyhovuje všech Vašim potřebám, Vám může usnadnit život a výrazně snížit náklady.

8)    A v neposlední řadě také záleží na tom, zda si vyberete vhodné a výhodné platební řešení a tankovací palivové karty, což je u podnikání v přepravě takřka polovina úspěchu, jelikož tak můžete ušetřit na palivu a mýtném. Eurowag, například, svým klientům poskytuje úplný přístup k veškerým možným slevám v rámci celé Evropy. Palivo je u přepravních společností druhým největším nákladem (po odpisech) a každý sebemenší rozdíl v ceně může nakonec vést k velké úspoře.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

blogy