6 častých chyb přepravců při podávání žádosti o vrácení DPH

Žádat o refundaci DPH rozhodně není jednoduchý úkol, zvláště, když pracujete v dopravním sektoru.

Dnes si pro Vás naši specialisté na refundaci daně připravili 6 nejčastějších chyb, které dělají dopravci při žádosti:

1. Údaje o vaší firmě – pokud se některé z těchto údajů změnily (např. adresa, jméno společnosti, zákonní zastupitelé, bankovní účet, který používáte pro účely vrácení daní), okamžitě nám to sdělte. Pokud použijete staré informace, vaše žádost může být zamítnuta.

2. Jeden zástupce podávající žádosti o vrácení DPH – Státy, které vám vrací daň vyžadují, abyste podávali ve stejném období žádosti o vrácení DPH pouze prostřednictvím jednoho zástupce. Mnoho členských států nepovoluje žádosti, které se časově překrývají, a pokud je podáte, může dojít k jejich zamítnutí. Pokud za vás ve stejném období podá žádost o vrácení DPH více zástupců ke stejnému státu, pak dojde v drtivé většině případů k odmítnutí jedné ze žádostí.

3. Zboží, na které se daň vztahuje – Každý členský stát, který vrací daň, má svá vlastní pravidla ohledně zboží, na které se vrácení DPH vztahuje. Zeptejte se svého koordinátora, u kterých druhů zboží vzniká nárok na vrácení ve státech, ve kterých o něj žádáte. Příště žádejte o vrácení pouze u těchto druhů zboží – ušetříte nám tím čas a vaše žádost bude rychleji odeslána.

4. Kompletní transakční historie – Pokud bylo nutné provést korekce u transakcí, na které vám dodavatel vydal fakturu, pak je nutné tyto změny ohlásit daňovému úřadu.

5. Kompletní daňová dokumentace – pokud nám zašlete své faktury, nezapomeňte nám poskytnout všechny patřičné přílohy. Daňové úřady vyžadují kompletní fakturu. Pokud úplná není, budou vyžadovat zaslání patřičné dokumentace (např. CRM, záznamy z vozidel, atd.).

6. Univerzální karty – Pokud často používáte univerzální palivové karty, daňové úřady si od vás mohou vyžádat záznamy o tom, pro která vozidla byly karty používány.

 

Pokud chcete získat více informací, klikněte zde:

 

  • 49
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

blogy