4 přiznání uživatelů poprvé užívajících telematiku, která by měl znát každý správce vozového parku…

Telematika je zprvu uživateli vnímána, jako zátěž. Něco, co šéf zavede, aby mohl kontrolovat, sledovat vozidla a monitorovat své zaměstnance, jelikož nedělají svou práci správně. Pro prvně užívající lidi telematika představuje nedostatek důvěry, soukromí a celkové zátěže. Proto se při poznávání tohoto nového zařízení setkávají s řadou emocí, od hněvu až po strach a neporozumění.

Ale to vůbec není cílem telematiky. Právě naopak, telematika je zde, aby pomohla řidičům, stejně jako manažerům, mít snazší práci, větší bezpečnost na silnici, méně potíží a vice volného času.

Dnes jsme se chtěli podívat hlouběji a přinést Vám nějaká přiznání uživatelů telematiky.

„Jedním z největších přijetí, které musím udělat, je myšlenka, že společnost, pro kterou jsem poslední tři roky pracoval, mi nevěří. Tato myšlenka a nedostatek důvěry se staly hlavní mentální bariérou zpomalující mé přijetí tohoto systému. To ovlivnilo nejen mě, ale i mé kolegy. Ve skutečnosti jsem úmyslně vynechal dvě instalační schůzky a již dlouho jsem nečetl příručku ovladače jednotky.

Ukázalo se však, že v zařízení jsou dvě nastavení – pracovní režim a soukromý režim. Jistě, pracovní režim ukazuje mou pozici šéfovi, ale také mohu použít soukromý režim, který neukazuje nic nikomu jinému, než mně! Tím pádem mám stále své soukromí, když jsem mimo práci.“

Mircea, 56 let, instaloval telematiku v lednu 2018

 

„Byl jsem odhodlán ukončit svou práci, když jsem slyšel, že má být zavedena telematika. Trávím dlouhé hodiny na cestě, plním svoji práci a jsem opatrný. Již 25 let jsem neměl žádnou nehodu.

I přes to se můj šéf rozhodl instalovat telematiku na všechna svá vozidla. To všechno jako díky za práci, kterou jsem pro něj odvedl.

Po použití telematiky na několika cestách jsem zjistil, že tomu tak není. Šéf ji neinstaloval, aby mě sledoval, nýbrž aby lépe ovládal svá vozidla a zasáhl, kdybych potřeboval pomoc. Přesně vědět, kde a v jaký čas vozidlo bylo, znamená méně telefonních hovorů z ústředí, méně vysvětlování a případnou pomoc v nebezpečí povoláním místních orgánů.

Instalování telematiky nebylo o mně, bylo to o lepším plánování”

Radosław, 50 let, instaloval telematiku v červnu 2017

„Vyplňování deníku je otrava, nikoho to nebaví. Je to nudné, opakuje se to a nestanu se z toho chytřejším. Obvykle na to nemám čas, a tak to dokončuji v pátek odpoledne v 16:39.

V posledních 3,5 letech se pro mě páteční vyplňování deníku stalo týdenní rutinou, jedinou věcí mezi mnou a cestou domů za svojí rodinou.

Telematika byla obrovskou pomocí. Nemuset vyplňovat deník mi umožnilo zapřemýšlet nad celým pátečním kalendářem. Uvolnilo mi to půl hodinu, kterou mohu využít pro cokoli jiného, případně se dostat domů dříve, pokud je to možné.“

Jaroslav, 55 let, instaloval telematiku v prosinci 2017

„Upřímně jsem neočekával, jak soutěživí já a moji kolegové můžeme být, když dojde na aplikaci pro jízdní styl. Je to maličkost, ale ukázalo se, že díky ní je z nás lepší tým.

První věcí, kterou HR uskutečnila, bylo vytvoření systému hodnocení pro nejlepší řidiče na našem intranetu. Nebyl jsem si jistý, co mohu očekávat, ale soupeření s ostatními se stalo zábavnou činností.

Minulý měsíc jsme měli soutěž a tři nejlepší dostali na měsíc Mercedes jako firemní vůz. Mezi další ceny patřilo automobilové příslušenství a čepice.

Líbilo se mi, že to bylo spravedlivé, protože to vycházelo ze spolehlivého zařízení.“

Michal, 40 let, instaloval telematiku v listopadu 2017

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

blogy