Hotline

Myto w Portugalii

Portugalska opłata drogowa obowiązuje wszystkie pojazdy silnikowe. Wysokość opłaty drogowej zależy od wielkości pojazdu i liczby osi:

Kategoria

I.

II.

III.

IV.

Pojazd

Motocykle i pojazdy dwuosiowe z wysokością nad pierwszą osią do 1,1 m.

Motocykle i pojazdy dwuosiowe z wysokością nad pierwszą osią ponad 1,1 m.

Pojazdy trzyosiowe z wysokością nad pierwszą osią ponad 1,1m.

Pojazdy czteroosiowe.

Oficjalne portale partnerów systemu opłat drogowych zawierające wiele pomocnych informacji dodatkowych znajdują się na stronach internetowych: www.telepass.eu i www.axxes.fr.

Opłaty drogowe w Portugalii można płacić za pośrednictwem jednostki pokładowej TIS–PL, która wykorzystywana jest także do płacenia opłat drogowych na terenie Hiszpanii i Francji.

Pakiet Eurowag oferuje:

  • płatność opłat drogowych w Portugalii, Francji i Hiszpanii za pośrednictwem tylko jednej jednostki pokładowej;
  • rejestracja nowych pojazdów on-line znacznie ułatwiająca i przyśpieszająca Państwa zarządzanie;
  • rozliczanie on-line umożliwia przejrzyste fakturowanie wszystkich płatności w ramach portugalskich opłat drogowych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami
za pomocą formularza on-line.
Jestem zainteresowany ofertą

Dlaczego Eurowag?

Wszelkie niezbędne informacje na temat kart Eurowag

Dyrektor Generalny spółki Martin Vohánka wyjaśnia główne zalety kart Eurowag.

Uruchomić wideo

Zachęcamy do kontaktu z nami