Hotline

Myto w Belgii

Od dnia 01.04.2016r. w Belgii został wprowadzony satelitarny system poboru opłat drogowych dla samochodów ciężarowych o całkowitej masie dopuszczalnej ponad 3,5 tony. Od tego dnia na terenie Belgii przestanie jednocześnie obowiązywać system Eurovignette.

Belgijski system opłat drogowych będzie obejmował sieć dróg, na których obecnie działa system poboru opłat za pomocą znaczków okresowych (Eurovignette). Te docinki są podzielone na 3 regiony:

  • Flandria
  • Bruksela
  • Walonia (obciążone podatkiem VAT)

Objęte opłatami obszary charakteryzują się różnymi stawkami opłat drogowych. Ewidencja opłat drogowych będzie wykonywana przez satelitarne jednostki pokładowe (OBU).

Pakiet Eurowag oferuje:

  • Wygodne płatności bezgotówkowe za jednostki pokładowe i opłacanie opłat drogowych za pomocą kart Eurowag.
  • Zestawienia on-line umożliwiające przejrzyste wystawianie faktur za wszystkie płatności za opłaty drogowe.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami
za pomocą formularza on-line.
Jestem zainteresowany ofertą

Dlaczego Eurowag?

Wszelkie niezbędne informacje na temat kart Eurowag

Dyrektor Generalny spółki Martin Vohánka wyjaśnia główne zalety kart Eurowag.

Uruchomić wideo

Zachęcamy do kontaktu z nami