Hotline

Myto w Austrii

Opłaty drogowe w Austrii dotyczą pojazdów o masie powyżej 3,5 tony i podlegają opodatkowaniu VAT. Pobór opłat drogowych w Austrii umożliwia płynny ruch bez konieczności zatrzymywania lub przejazdu do innego pasa ruchu.

Austria pobiera opłaty drogowe za pośrednictwem urządzeń o nazwie Go-box i bramek. GO-box podczas przejazdu komunikuje się z bramką za pośrednictwem mikrofali.

Opłaty drogowe w Austrii można zapłacić na dwa sposoby:

  • Post- pay – czyli płatność odroczona, na podstawie rzeczywistych przejazdów na odcinkach, na których obowiązuje myto;
  • Pre-pay - doładowanie urządzenia Go-box, przy czym minimalna wartość doładowania wynosi 75 EUR, maksymalna zaś 500 EUR. Myto za przejechane odcinki jest następnie odliczane od kwoty przedpłaty w urządzeniu GO-box.

Oficjalna strona operatora systemu opłat drogowych mieści się pod adresem www.go-maut.at.

Pakiet Eurowag oferuje:

  • najlepsze warunki płatności austriackich opłat drogowych na rynku;
  • rejestracja nowych pojazdów on-line istotnie upraszcza i przyspiesza procesy administracyjne;
  • dane on-line pozwalają na przejrzyste księgowanie wszystkich płatności z tytułu opłat drogowych w Austrii.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami
za pomocą formularza on-line.
Jestem zainteresowany ofertą

Dlaczego Eurowag?

Wszelkie niezbędne informacje na temat kart Eurowag

Dyrektor Generalny spółki Martin Vohánka wyjaśnia główne zalety kart Eurowag.

Uruchomić wideo

Zachęcamy do kontaktu z nami