Hotline

Myto na Słowacji

Opłaty drogowe na Słowacji dotyczą pojazdów o całkowitej masie powyżej 3,5 tony na wybranych odcinkach dróg i autostrad. Stawka opłat drogowych za 1 km zależna jest od kategorii pojazdu, liczby osi i klasy emisyjnej. Republika Słowacka pobiera VAT od opłat drogowych.

Oficjalna strona operatora systemu opłat drogowych mieści się pod adresem www.emyto.sk.

Opłaty drogowe w Republice Słowackiej można regulować na dwa sposoby:

  • Post-pay - płatność odroczona na podstawie rzeczywistych przejazdów odcinków obciążonych opłatami z wykorzystaniem jednostek pokładowych OBU (On Board Unit);
  • Pre-pay - doładowanie OBU przed przejazdem odcinków obciążonych opłatami w jednym z punktów dystrybucyjnych.

Kaucji za jednostkę OBU w wysokości 50 EUR nie można opłacić żadną kartą paliwową.

Do płatności w trybie Post-paid można zarejestrować się za darmo za pośrednictwem formularza on-line Eurowag. Rejestracji można dokonać także osobiście w  punktach kontatkowych na terenie Słowacji.

Listy wszystkich punktów dystrybucyjnych i kontaktowych orazdalsze informacje można znaleźć na stronie www.skytoll.sk.

Pakiet Eurowag oferuje:

  • najlepsze warunki regulowania opłat drogowych na Słowacji;
  • rejestracja nowych pojazdów on-line istotnie upraszcza i przyspiesza procesy administracyjne;
  • dane on-line pozwalają na przejrzyste księgowanie wszystkich płatności z tytułu opłat drogowych na Słowacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami
za pomocą formularza on-line.
Jestem zainteresowany ofertą

Dlaczego Eurowag?

Wszelkie niezbędne informacje na temat kart Eurowag

Dyrektor Generalny spółki Martin Vohánka wyjaśnia główne zalety kart Eurowag.

Uruchomić wideo

Zachęcamy do kontaktu z nami