Hotline

Eurovignette: uiszczanie opłat drogowych w Holandii, Luksemburgu, Danii i Szwecji

Eurovignette to wspólny system poboru opłat stosowany w Holandii, Luksemburgu, Danii i Szwecji.

Aby korzystać z autostrad i dróg ekspresowych w tych krajach należy wykupić Eurovignette – nawet w przypadku, gdy któryś z wymienionych krajów jest dla danego pojazdu tylko państwem tranzytowym.

Od października 2008 system Eurovignette jest już w pełni elektroniczny – pojazd na określony czas zostaje wpisany do bazy danych. W związku z tym nie ma potrzeby zachowywania potwierdzenia zakupu wydanego w punkcie sprzedaży bądź wydrukowanego po transakcji dokonanej przez Internet.

Opłaty drogowe dotyczą wyłącznie pojazdów o masie przekraczającej 12 ton.
Okres ważności winiety jest ograniczony – do jednego dnia, tygodnia, miesiąca czy roku.

Pakiet Eurowag oferuje:

  • Wygodne płatności bezgotówkowe za winiety przy użyciu kart Eurowag:
  • Raporty online umożliwiające przejrzyste rozliczenia wszystkich płatności za opłaty drogowe

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami
za pomocą formularza on-line.
Jestem zainteresowany ofertą

Dlaczego Eurowag?

Wszelkie niezbędne informacje na temat kart Eurowag

Dyrektor Generalny spółki Martin Vohánka wyjaśnia główne zalety kart Eurowag.

Uruchomić wideo

Zachęcamy do kontaktu z nami