Hotline

Zarząd spółki W.A.G.

Najwyższe władze stanowią fundament firmy i jej wartości. Zarząd i Rada Nadzorcza składa się z managerów posiadających wysoki potencjał twórczy, wieloletnie doświadczenie i głębokie kompetencje z zakresu handlu międzynarodowego, transportu, finansów i przemysłu naftowego. Osoby we władzach spółki W.A.G. opierają swoje działania na zaufaniu, jedności oraz pracy zespołowej.

To właśnie dzięki tym wartościom i ich unikatowej syntezie, spółka od ponad 20 lat tworzy innowacyjne produkty i usługi. Ich wysoka jakość i wymierne korzyści, potwierdzane przez Klientów, prowadzą do ciągłego umacniania pozycji spółki W.A.G. na rynku wydawców międzynarodowych kart flotowych.

Naszą misją jest osiąganie oraz utrzymanie roli kluczowego partnera w obszarze rozwiązań dla transportu drogowego, świadczenie kompleksowych usług oraz dostarczanie produktów dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających klientów przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych. Nieustanne dążenie do doskonalenia świadczonych usług oraz podnoszenia satysfakcji Klientów, czyni z nas zaufanych partnerów handlowych i atrakcyjny cel inwestycyjny.

 

Zarząd

Martin Vohánka
Chief Executive Officer, Prezes

Wkrótce po ukończeniu szkoły średniej Martin założył spółkę W.A.G., którą obecnie prowadzi z pozycji Prezesa Zarządu.

Obecnie W.A.G. payment solutions, a.s. należy do sześciu największych dostawców rozwiązań płatniczych dla transportu w Europie.

Martin wykłada w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze i posiada tytuł MBA, który uzyskał na Uniwersytecie w Pittsburghu.

Martin od dłuższego czasu zajmuje się zagadnieniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i jest współzałożycielem Nadační fond nezávislé žurnalistiky (Fundusz niezależnego dziennikarstwa) i Nadace BLÍŽKSOBĚ (Fundacja Bliżej siebie).

W 2014 roku stał się finalistą konkursu EY Przedsiębiorca Roku.

 

David Holý
Vice-President Business Administration, Wiceprezes

Od razu po ukończeniu uniwersytetu w roku 1996, David postanowił skupić się na sektorze transportu i handlu międzynarodowego. Do przedsiębiorstwa W.A.G. dołączył jako pierwszy pracownik.

Wieloletnia praca Davida pomogła spółce W.A.G. w osiągnięciu sukcesu oraz rozwoju. David jest autorem wszelkich tzw. systemów back office, które przyczyniły się do trwałego wysokiego wzrostu. Do niektórych jego sukcesów należy zaliczyć projekt obecnego systemu kart paliwowych, który zapewnia firmie W.A.G. konkurencyjną przewagę na rynku.

Tomáš Svatoň
Vice-President Corporate Controlling, Członek Zarządu

W roku 1996, po ukończeniu studiów na uniwersytecie w Pardubicach (kierunki: marketing, zarządzanie i logistyka), Tomáš zaczął pracować dla przedsiębiorstwa PARAMO, a.s. W latach 2003-2006 pracował jako dyrektor handlowy PARAMY oraz jako członek organów statutowych spółek zależnych. Kolejne dwa lata pracował jako dyrektor oraz członek zarządu grupy poligraficznej Obchodní tiskárny, a.s.

Ze spółką W.A.G. Tomáš współpracuje od listopada 2008. W kwietniu 2009 objął stanowisko dyrektora wykonawczego.

Pascal Guyot
Vice-President Corporate Development, Członek Zarządu

Pascal przez ponad dwadzieścia lat nabywał szerokiego doświadczenia międzynarodowego, zajmując wysokie stanowiska w branży przemysłu naftowego, w dziedzinie kart paliwowych oraz handlu elektronicznego.

Pascal przepracował 13 lat w przedsiębiorstwie TOTAL. Jako dyrektor generalny przedsiębiorstwa „PAN Europe Card”, konsorcjum największych firm naftowych, którzy są partnerami firmy TOTAL w dziedzinie międzynarodowych kart paliwowych, z powodzeniem nadzorował rozwój tej grupy. Następnie jago kariera rozwijała się w przedsiębiorstwie AMADEUS, światowego lidera w dziedzinie technologii dla linii lotniczych.

Pascal posiada tytuł MBA, który uzyskał w akademii handlowej EDHEC.

CxO

Attila Dsupin
Chief Commercial Road Transport Officer

W sumie Attila przepracował 18 lat na różnych handlowych i finansowych stanowiskach w międzynarodowej grupie MOL, która działa w przemyśle naftowym i energetycznym. Ostatnich kilka lat z tego okresu pracował jako dyrektor generalny spółki MOL w Republice Czeskiej.

W spółce W.A.G. zaczął pracować w sierpniu 2016 r. na stanowisku Chief Commercial Road Transport Officer (CCO).

Klaus Burkart
Chief Shared Service Center Officer

Klaus posiada bogate doświadczenia w branży rozwiązań z zakresu mobilności dla firm transportowych. W trakcie swojej kariery pracował w wielu krajach europejskich, a także w Chinach. Przed rozpoczęciem pracy w W.A.G. pracował przez osiem lat na różnych stanowiskach w niemieckiej firmie DKV, oprócz tego pracował również jako wicedyrektor na obszar Eurazji.

Klaus zaczął pracować w firmie W.A.G. w grudniu 2016 r. i zajmuje w niej stanowisko Chief Shared Service Center Officer (CSO).

Tomáš Michek
Chief Financial Officer

W latach 2005–2008, po ukończeniu studiów ekonomicznych, Tomáš działa w firmie Fujitsu Siemens Computers. Najpierw jako controller a następnie jako controller regionalny na Europę środkową i wschodnią.

W firmie W.A.G. pracuje od października 2008 r. Najpierw na stanowisku kierownika działu księgowości i kontrolingu a od kwietnia 2015 r. na stanowisku Chief Financial Officer (CFO).

Martin Hannsmann
Chief Quality Officer

Po ukończeniu studiów na kierunku statystyka i prawdopodobieństwo, Martin przez kilka lat wykładał na Uniwersytecie zachodnioczeskim w Pilznie. Od 1996 roku był managerem jakości w szwedzkiej firmie PLM, która później zmieniła nazwę na Rexam i Petainer. W 2003 roku został mianowany dyrektorem zakładu w czeskim mieście Aš, gdzie w trakcie swojej ponad dziesięcioletniej kariery otrzymał kilka renomowanych wyróżnień.

W spółce W.A.G. zaczął pracować w październiku 2014 r., na stanowisku Chief Quality Officer (CQO).

Rada Nadzorcza

Ketil Thorsen
Prezes Rady Nadzorczej

Ketil jest niezależnym konsultantem z bogatym doświadczeniem w pracy dla firm międzynarodowych z branży przemysłu naftowego, rozwiązań płatniczych i retail. Po ukończeniu studiów ekonomicznych pracował 16 lat na różnych stanowiskach dla firmy Royal Dutch Shell. Przez kolejnych kilka lat po zakończeniu pracy w firmie doradczej Accenture zajmował stanowisko dyrektora generalnego w firmie Bravia w Norwegii, następnie w Grensemat i KBÄ. W latach 2009 – 2014 pracował dla firmy WEX, gdzie zajmował się wprowadzaniem kart paliwowych na nowe rynki.

Martin Burda
Członek RN

Martin ma za sobą ponad dwudziestoletnią karierę w obszarze zarządzania aktywami. Ponad 15 lat był dyrektorem inwestycyjnym ING Investment Management (CZ) i dyrektorem generalnym spółki inwestycyjnej banku Česká spořitelna – największej czeskiej firmy inwestycyjnej z łącznymi aktywami w kwocie 150 miliardów koron czeskich. W 2015 roku współtworzył fundusz inwestycyjny Sirius Investments SICAV, w którym jest dyrektorem statutowym.

Ajit Nedungadi
Członek RN

Ajit zajmuje obecnie stanowisko Managing Partner w wiodącej na świecie prywatnej firmie inwestycyjnej TA Associates. W ramach tej firmy działa w radach następujących spółek: Access Technology, CIPRÉS i W.A.G. Interesy TA Associates reprezentuje również w firmach AVG Technologies, Dr Lal PathLabs i Micromax Informatics. Przed rozpoczęciem pracy w spółce inwestycyjnej działał w firmach Trilogy Software, Investcorp International i Credit Suisse First Boston. Ajit jest absolwentem Harvard Business School.

Joseph Morgan Seigler
Członek RN

Joseph zajmuje stanowisko Managing Director w wiodącej na świecie prywatnej firmie inwestycyjnej TA Associates i w ramach zajmowanego stanowiska broni interesów TA Associates w zarządach następujących wybranych przedsiębiorstw: Access Technology, Flashtalking, Think project! i W.A.G. Przed podjęciem pracy w firmie inwestycyjnej w 2002 roku, działał w amerykańskim banku inwestycyjnym Morgan Stanley i w firmie Raymond James. Joseph studiował na uniwersytecie Yale oraz Stanford Graduate School of Business.

Alexander Joachim Heinrich Trautmann
Członek RN

Alexander jest doświadczonym managerem posiadającym wieloletnie doświadczenie międzynarodowe w zakresie finansów, zarządzania kryzysowego, IT i handlu z obszaru dostarczania rozwiązań płatniczych, jak również doświadczenie w przemyśle lotniczym, turystycznym i samochodowym. Zajmował stanowisko CEO w spółce DKV Euro Service, która jest wiodącym wydawcą kart paliwowych dla firm transportowych. W trakcie swojej kariery zajmował również kierownicze stanowiska w spółce Volkswagen Financial Services, gdzie zajmował się usługami związanymi z kartami dla producentów pojazdów marki MAN i Scania. Obecnie Alexander jest niezależnym konsultantem ds. zarządzania a od grudnia 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej W.A.G.

Petr Bartoň
Członek RN

Petr jest managerem z bogatym doświadczeniem z obszaru usług mobilnych i on-line, w których działa od około 20 lat. Jest założycielem i dyrektorem firmy Lundegaard, która zapewnia klientom usługi elektroniczne. Do nich należą np. BNP Paribas Personal Finance, 3M, bank Česká spořitelna, T-Mobile, Cofidis, Prague Airport, ALD Automotive i ABB. W 2002 roku Petr zainicjował powstanie związku branżowego dostawców rozwiązań internetowych – Asociace.BIZ, który zrzesza najbardziej znaczące firmy branżowe działające w Republice Czeskiej.

Struktura własności

60,11 % Martin Vohánka
35,52 % za pośrednictwem spółki Couverina Business, której jest właścicielem

33,24 % Bock Capital EU
Luxembourg WAG S.a.r.l.

6,65 % Akcjonariusze mniejszościowi
z pionu zarządzającego

Zachęcamy do kontaktu z nami

Wybierz kartę na miarę swoich potrzeb

Oferujemy 3 warianty kart Eurowag, które są dostosowane bezpośrednio do potrzeb Państwa działalności.

Rozwiązanie dla dużych i średnich firm transportowych

Dla tych firm idealnym rozwiązaniem jest karta paliwowa Eurowag One.

WIĘCEJ O EUROWAG ONE

Rozwiązanie dla firm spedycyjnych

Specjalnie dla firm spedycyjnych i związanych z nimi umowami przewoźników przygotowaliśmy unikatowy produkt – kartę Eurowag Vector.

WIĘCEJ O EUROWAG VECTOR

Rozwiązanie dla małych przewoźników

To właśnie dla mniejszych przewoźników i samochodów firmowych została opracowana karta przedpłatowa Eurowag Easy.

WIĘCEJ O EUROWAG EASY

Rozwiązanie dla małych przewoźników

To właśnie dla mniejszych przewoźników i samochodów firmowych została opracowana karta przedpłatowa Eurowag Easy.

WIĘCEJ O EUROWAG FLEET