Hotline

Eurowag podporuje

Naše společnost se neorientuje pouze na vytváření zisku. Jsme si vědomi širšího významu firem v lidské společnosti, a proto je nedílnou součástí naší filozofie také pomoc potřebným. S přihlédnutím k nejpalčivějších problémů dneška, W.A.G. cíleně a pravidelně vynakládá prostředky na podporu několika specifických projektů a charitativních aktivit.

Finančními prostředky podporujeme zejména protikorupční programy, projekty zasazující se o transparentní podnikání a rozvoj občanské společnosti. Druhým směrem pak jsou výukové aktivity dětí bez domova, či finanční podpora rodin, jenž ztratily otce při výkonu práce profesionálního řidiče.

Naše podpora byla směřována do následujících projektů a sdružení:

Yourchance o.p.s.

Yourchance je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je prosazování změn ve vzdělávacím systému českého školství a v systému integrace dětí ze sociálně vyloučených skupin. W.A.G. se finančně podílí na projektu „Začni správně“, který se zabývá integrací mladých dospělých, kteří odcházejí z dětských domovů.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Sdružení poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

Nezisková organizace LATA

Nezisková organizace LATA pomáhá ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám v Praze a Středočeském kraji.

Nadace Truckhelp

Nadace TruckHelp podporuje rodiny, jež ztratily otce v rámci výkonu činnosti profesionálního řidiče.

 

 

ACTA NON VERBA, o.p.s.

Název Acta non verba je možno přeložit jako „jednat, nejen mluvit“. O.P.S. Acta non verba se snaží zdokonalit činnost veřejné správy a pomáhá řešit kauzy, ve kterých se občané stali objektem bezpráví.

 

Kromě těchto organizací podporuje společnost W.A.G. také další aktivity v oblasti kultury a sportu. Touto cestou bychom chtěli také Vás požádat o pomoc výše zmíněným neziskovým organizacím a nadačním subjektům – pomůžete tak lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a přispějete k pozitivním změnám v naší společnosti.