Гореща линия

ТОЛ такси в Португалия

ТОЛ таксите в Португалия се прилагат за всички моторни превозни средства. Размерът на таксата за изминат участък се определя от големината на превозното средство и броя на осите му:

Категория

I.

II.

III.

IV.

Превозно средство

Мотоциклети и превозни средства с две оси и височина над предната ос до 1.1 м.

Мотоциклети и превозни средства с две оси и височина над предната ос над 1.1 м.

Мотоциклети и превозни средства с три оси и височина над предната ос над 1.1 м.

Превозни средства с четири оси.

Официалните уебсайтове на партньорските компании на ТОЛ-системата, предлагащи множество допълнителна информация, ще намерите на адрес www.telepass.eu и www.axxes.fr.

Пътните такси в Португалия могат да се плащат посредством бордовото устройството TIS–PL, което ще употребите също за плащане на испанските и френските пътни такси.

Пакетната оферта на Eurowag Ви предлага:

  • плащане на пътните такси в Португалия, Франция и Испания посредством едно единствено бордово устройство;
  • онлайн регистрация на нови превозни средства, значително улесняваща и ускоряваща Вашата администрация;
  • онлайн отчитане, осигуряващо прозрачно фактуриране на плащанията на португалските такси за изминат участък.

Заинтригува ли Ви нашето предложение? Свържете
се с нас чрез нашия онлайн формуляр.
ПРОЯВЯВАМ ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

За контакти

Защо Eurowag?

Всичко, което трябва да знаете за картата Eurowag

Генералният директор Мартин Воханка обяснява основните предимства на картите Eurowag.

Гледайте видеото