Гореща линия

ТОЛ такси в Австрия

Австрийските ТОЛ такси касаят превозните средства с тегло над 3,5 тона и се облагат с ДДС. Събирането на пътни такси в Австрия позволява непрекъснат режим на работа без необходимост от спиране или избор на друго пътно платно.

Австрия събира таксите за изминат участък посредством т.нар Go-box устройства и контролни портали. Устройството GO-box при преминаване комуникира к контролния портал посредством микровълни.

ТОЛ таксите в Австрия могат да се плащат по два начина:

  • Post- pay – т е. плащане в определен период въз основа на действително изминатите платени участъци;
  • Pre-pay - предварително зареждане на устройството GO-box, като минималната сума за зареждане е 75 EUR, а максималната 500 EUR. Таксата за изминат участък след това се приспада от сумата, на която е заредено устройството GO-box.

Официалния уебсайт на оператора на ТОЛ-системата ще намерите на адрес www.go-maut.at.

Пакетната оферта на Eurowag Ви предлага:

  • най-добрите условия за плащане на австрийските пътни такси на пазара;
  • онлайн регистрация на нови превозни средства, значително улесняваща и ускоряваща Вашата администрация.
  • онлайн отчитане, осигуряващо прозрачно фактуриране на плащанията за изминат участък в Австрия.

Заинтригува ли Ви нашето предложение? Свържете
се с нас чрез нашия онлайн формуляр.
ПРОЯВЯВАМ ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

За контакти

Защо Eurowag?

Всичко, което трябва да знаете за картата Eurowag

Генералният директор Мартин Воханка обяснява основните предимства на картите Eurowag.

Гледайте видеото